artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2020 r.

Nr 

Radny zgłaszający interpelację

Data zgłoszenia

Data przekazania do Prezydenta Miasta

Temat interpelacji

Dokument

1. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020

Zapytanie

Odpowiedź

2. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy progu zwalniającego na ul. Stodolnianej

Interpelacja

Odpowiedź

3. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy ubytku w jezdni na ul. Szpakowej

Interpelacja 

Odpowiedź

4. 

J. Dziemdziora

9.01.2020 r.

13.01.2020 r.

dot. przyczyn wycięcia w ostatnim czasie wielu drzew w Parku Belzackim oraz prośby o poinformowanie o najbliższych zamierzeniach.

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Odpowiedź

5. 

J. Dziemdziora

14.01.202 r.

15.01.2020 r.

dot. doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim, która nawiązuje do interpelacji z dnia 30.12.2019 r. w tej samej kwestii

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełnienie 

6. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej oraz częstszych kontroli prędkości na ul. Sulejowskiej, po obu jej stronach, przed wjazdem na ww. skrzyżowanie

Interpelacja

Odpowiedź

7. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zawiłą

Interpelacja

Odpowiedź

8. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. udzielenia informacji nt. materiałów z jakich wykonano nawierzchnię placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przebywających tam osób

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

9. 

W. Olejnik 

23.01.2010 r. 27.01.2020 r. dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości życia mieszkańców 
ul. Sąsiedzkiej i ul. Migdałowej

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

10. W. Olejnik23.01.2020 r.27.01.2020 r.dot. zmiany lokalizacji elementów małej infrastruktury 
(ławka i stojak na rowery) w obrębie targowiska przy ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Odpowiedź

11.S. Stachaczyk27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. 
rozważenia możliwości podpisania przez miasto Piotrków Trybunalski porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w celu realizacji "Programu Czyste Powietrze" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

12.J. Dziemdziora27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. podjęcia odpowiednich działań wobec drzewa, które rośnie na wysokości nieruchomości nr 179 przy ul. Belzackiej oraz o rozważenie utwardzenia niektórych alejek Parku Belzackiego

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

13.A. Piekarski29.01.2020 r.31.01.2020 r.dot. przekazania informacji dotyczących zasad i harmonogramu przeprowadzania kontroli nawierzchni placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz informacji na temat wykonanych konserwacji nawierzchni

Zapytanie

Odpowiedź

14.J. Dziemdziora4.02.2020 r.5.02.2020 r.dot. napraw cząstkowych niektórych ulic w celu likwidacji zastojów wody przy poboczach (np. ul. Twardosławicka, ul. Wiatraczna, w pobliżu ulic Brzeźnickiej i Nowowiejskiej)

Interpelacja

Zał.1

Zał. 2

Zał. 3

Odpowiedź

15.Ł. Janik 6.02.2020 r.10.02.2020 r.dot. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku gdy wystąpi przekroczenie norm jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

16.J. Dziemdziora6.02.2020 r.10.02.2020 r.nawiązanie do interpelacji radnego z dnia 13.12.2017r. - dotyczącej wyznaczenia i namalowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zawodzie

Interpelacja

Zał. 1 - odpowiedź na interpelację z dn. 13. 12. 2017 r.

Odpowiedź

17.J. Dziemdziora17.02.2020 r.19.02.2020 r.dot. podania numeru uchwały sankcjonującą nazwę miasta Piotrków Trybunalski, a w przypadku jej braku podjęcia czynności mających na celu przygotowanie stosownej uchwały

Interpelacja

Zał.

Odpowiedź

18.J. Dziemdziora18.02.2020 r.20.02.2020 r.dot. uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek

Zał.

Odpowiedź 

Odpowiedź uzupełniająca

Odpowiedź uzupełniająca

19. A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. ponownej prośby o rozważenie ustawienia na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej urządzeń rejestrujących prędkość i/lub wjazd na skrzyżowanie.

Interpelacja

Odpowiedź ZDiUM

Odpowiedź Policji

20.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. zapytań z dnia 16 i 29 stycznia br. w sprawie nawierzchni placu zabaw na Wierzejach i udzielonych na nie odpowiedzi, które budzą jego kolejne wątpliwości w przedmiotowej sprawie.

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzup.

21.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. informacji na temat możliwości zakupienia biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikację i ich popularność wśród pasażerów

Interpelacja

Odpowiedź 

22.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r. dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej tak, by wprowadzić "szybkie linie" – autobusy jeżdżące w kierunku wschód-zachód

Interpelacja

Odpowiedź

23.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. rozważenia możliwości stworzenia toru wrotkowego lub rolkowego

Interpelacja 

Odpowiedź

24.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. zmiany godzin pracy Biura Obsługi Klienta i kasy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z o. o. 

Interpelacja 

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

25.J. Dziemdziora2.03.2020 r.4.03.2020 r.dot. likwidacji zastoju wody po zachodniej stronie hali balonowej przy ul. Belzackiej na chodniku pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

26.J. Dziemdziora4.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. spowodowania, aby podjęto działania zmierzające do realizacji pkt 5 odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek 

Odpowiedź uzupełniająca

27.J. Dziemdziora5.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. uprzątnięcia terenu po północnej stronie ul. Kasztanowej na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej

Wniosek

Zał. nr 1

Śmieci ul. Kasztanowa strona północna

Zał. nr 2 

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Odpowiedź

28.J. Dziemdziora10.03.2020 r.10.03.2020 r.dot. ponownego podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości przy ul. Polnej

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

29.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy chodnika na odcinku od ul. Przedborskiej do ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników

Interpelacja

Odpowiedź

30.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ul. Moryca i ul. Krakowskie Przedmieście

Interpelacja

Odpowiedź

31.J. Dziemdziora19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zapobiegawczych dotyczących koronawirusa według sugestii mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego załączonych w interpelacji

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

32.W. Olejnik19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. monitorowania i naprawy ul. Twardosławickiej

Interpelacja

Odpowiedź

33.Ł. Janik, P. Gajda, S. Stachaczyk19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. przedstawienia pełnych informacji odnoszących się do działań Zarządu i Rady Nadzorczej MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w wyspecyfikowanych w interpelacji sprawach

Interpelacja

Odpowiedź

34.J. Dziemdziora24.03.2020 r.25.03.2020 r.dot. wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35

Interpelacja

Zał. 1 - parking - budżet obywatelski

Zał. 2 - parking - budżet... - po naprawie

Zał. 3 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście

Zał. 4 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście do Łódzkiej 35 A

Odpowiedź

35. J. Dziemdziora27.03. 2020 r. 1.04.2020 r.dot. pytania dlaczego stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Piotrkowie Trybunalskim są, w porównaniu do innych miast, wysokie

Interpelacja

Odpowiedź

36.M. Wężyk-Głowacka3.04.2020 r.6.04.2020 r.dot. zorganizowania pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta 
i w jednostkach podległych

Interpelacja

Odpowiedź

37.J. Dziemdziora8.04.2020 r.10.04.2020 r.dot. postulatów mieszkańców dotyczących napraw infrastruktury drogowej w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Zał. 1 - ścieżka rowerowa-Energetyków

Zał. 2 - ścieżka rowerowa Energetyków a Dmowskiego

Odpowiedź

38.Ł. Janik15.04.2020 r.16.04.2020 r.dot. zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

39.Ł. Janik15.04.2020 r.16.04.2020 r.dot. 
podania imiennych składów Rad Nadzorczych w spółkach z większościowym lub minimum 50% udziałem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podania kosztów funkcjonowania Rad Nadzorczych (tylko wynagrodzenia członków) w podziale na poszczególne spółki

Interpelacja

Odpowiedź

40.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. uciążliwości masarni zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jaworowa 5

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca I

Odpowiedź uzupełniająca II

Odpowiedź uzupełniająca III

41.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

42.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. wydłużenia cyklu zielonego światła dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Armii Krajowej i al. Generała Władysława Sikorskiego

Interpelacja

Odpowiedź

43.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. postępowań przetargowych na oczyszczanie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

44.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. rozstrzygnięcia postępowań do 30 tys. euro w zakresie utrzymania zieleni lub inwestycji/prac związanych z zielenią na terenie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

45.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. zniesienia znaczącego ograniczenia funkcjonowania targowisk miejskich - podczas wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

46.Ł. Janik23.04.2020 r.27.04.2020 r.dot. zniesienia świadczenia usługi rezerwacji stanowiska handlowego na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejsc do tego wyznaczonych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

47.Ł. Janik24.04.2020 r.27.04.220 r.dot. zwolnienia z opłaty targowej obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

48.

Radni Klubu PiS: Ł. Janik,

P. Gajda,

S. Stachaczyk, A. Piekarski

23.04.2020 r.27.04.2020 r.dot. ciepłownictwa w Piotrkowie Trybunalskim a w szczególności podjętemu procesowi likwidacji MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb, i powołaniu nowego, innego podmiotu, który ma realizować zadania z zakresu dostarczenia ciepła i wody ciepłej, na potrzeby mieszkańców naszego miasta

Interpelacja

Odpowiedź

49.W. Olejnik24.04.2020 r. 27.04.2020 r.dot. rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3 za rok 2019

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

50.S. Stachaczyk27.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. stanu technicznego i naprawy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

51.Ł. Janik28.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych

Interpelacja

Odpowiedź

52.

Radni Klubu PiS:

Ł. Janik,

P. Gajda,

S. Stachaczyk, A. Piekarski

28.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie do zakupu: komputerów – laptopów, tabletów dla uczniów i nauczycieli

Interpelacja

Odpowiedź

53.M. Wężyk - Głowacka04.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok

Interpelacja

Odpowiedź

54.Ł. Janik05.05.020 r.06.05.2020 r.dot. zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

55.Ł. Janik05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

56.Ł. Janik 05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. 

Interpelacja

Odpowiedź

57.Ł. Janik05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta z powodu obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Interpelacja

Odpowiedź

Skany protokołów przekazania masek ochronnych

 

58.Ł. Janik06.05.2020 r. 11.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia od godz. 04.00 na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

59.J. Dziemdziora07.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. dokończenia budowy parkingu przy ul. Kobyłeckiego w celu poprawy wizerunku tego regionu miasta

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

60.J. Dziemdziora7.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. łamania przepisów o ruchu drogowym oraz utrudnienia po wschodniej stronie ul. Konopnickiej w pobliżu ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

61.Ł. Janik8.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. wykupu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim przez najemców

Interpelacja

Zał. 1 - Pismo Wojewody Łódzkiego

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

62.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. subwencji, dotacji przekazywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz inne podmioty na rzecz ,"Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 30.04.2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

63.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. kosztów utrzymania ,"Mediateki"' - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje utrzymanie? 

Interpelacja

Odpowiedź

64.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. usług zewnętrznych wykonywanych na rzecz ,"Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile wynoszą koszty usług obcych?

Interpelacja

Odpowiedź

65.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. inwestycji związanej z budową "Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje mieszkańców?

Interpelacja

Odpowiedź

66.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. inwestycji związanej z budową "Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztowała budowa i wyposażenie ,"Mediateki"?

Interpelacja

Odpowiedź

Zał. 1 - Zał. 1 Oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa

67.J. Dziemdziora14.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. wyłączeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

68.M. Wężyk-Głowacka18.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. wsparcia w postaci maseczek dla pracowników lokalnych osiedlowych sklepów "Społem" PSS w Piotrkowie Trybunalskim w celu zapewnienia bezpiecznej pracy zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia

Interpelacja

Odpowiedź 

69.M. Wężyk-Głowacka19.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. przywrócenia ulicznego oświetlenia na ulicy Łódzkiej

Interpelacja

Odpowiedź

70.Ł. Janik20.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej

Interpelacja

Odpowiedź

71.Ł. Janik20.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia ulicznego od godz. 3.00 nad ranem na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

72.M. Wężyk-Głowacka21.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. zniesienia lub obniżenia stawek opłaty targowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

73.J. Dziemdziora21.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta

Interpelacja

Zał. 1 - Interpelacja z 06.02.2020 przejście dla pieszych

Zał. 2 - wiadukt nad A - 1 - plan

Zał. 3 - wiadukt na ul. WP nad A -1-droga serwisowa

Zał. 4 - wiadukt na ul. WP nad A -1-widok o d strony ul. Wiatracznej

Odpowiedź        Odpowiedź uzupełniająca

74.Ł. Janik26.05.2020 r.27.05.2020 r.dot. braku reakcji przez służby odpowiedzialne za opróżnianie koszy

Interpelacja

Odpowiedź

75.Ł. Janik26.05.2020 r.27.05.2020 r.dot. programu dofinansowania instalacji do zbieranie wody opadowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Deszczówka – gromadzenie wód opadowych"

Interpelacja

Odpowiedź

76.S. Stachaczyk27.05.2020 r.28.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia nocnego 
w ciągu ulic: Kostromska, Polna, Łódzka szczególnie w godzinach od 3:00 rano

Interpelacja

Odpowiedź

77.S. Stachaczyk27.05.2020 r.28.05.2020 r.dot. poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Belzackiej z ul. Dworską

Interpelacja

Odpowiedź 

78.

 

 

79.

 

 

J. Dziemdziora

 

 

W.Olejnik          DRM.0003.79.2020

29.05.2020 r.

 

 

2.06.2020 r.

1.06.2020 r.

 

 

2.06.2020 r.

dot. remontu i uzupełnienia ławek przy ul. Modrzewskiego

 

dot.przywrócenia oświetlenia nocnego w rejonie ul: Łódzkiej, Kostromskiej, Polnej, Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Interpelacja

Odpowiedź

 

 

Interpelacja                  Zał. 1

Odpowiedź

80.W. Olejnik

DRM.0003.80.2020

2.06.2020 r.10.06.2020 r.dot. uzupełnienia ubytków w drogach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Wniosek

Odpowiedź

81.

Ł. Janik

DRM.0003.81.2020

5.06.2020 r.10.06.2020 r.dot. wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski - kredyty długoterminowe na dzień 31.05.2020 r. Zapytanie                          Odpowiedź
82.

Ł. Janik

DRM.0003.82.2020

5.06.2020 r.10.06.2020 r.dot. wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski - kredyty krótkoterminowe na dzień 31.05.2020 r. Zapytanie                          Odpowiedź
83.

J. Dziemdziora

DRM.0003.83.202

8.06.2020 r.10.06.2020 r.dot. rozważenia wsparcia finansowego działkowców, którzy zainstalują na swoich działkach urządzenia do gromadzenia deszczówki i używania jej do podlewania

Interpelacja

Zał. 1 - ROD Słoneczna Polana - deszczowka

Zał. 2 - Deszczówka - zbiornik

Zał. 3 - Deszczówka - rozprowadzanie zgromadzonej wody              Odpowiedź 

Odpowiedź uzupełniająca

84.S. Stachaczyk DRM.0003.84.202012.06.202016.06.2020dot. zainstalowania toalety na kąpielisku ,,Słoneczko''. 

Interpelacja

Odpowiedź

85.

 

 

 

S. Stachaczyk
DRM.0003.85.2020

12.06.202016.06.2020dot. odwodnienia parkingu przy kąpielisku ,,Słoneczko". 

Interpelacja 

Zał. 1/2 

Zał. 2/2 

odpowiedź

86.

 

 

Ł. Janik DRM.0003.86.20215.06.2020r.17.06.2020r. dot. przedstawienia Radzie Miasta przez Prezydenta projektu Uchwały, zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

Interpelacja 

Odpowiedź

87.J. Dziemdziora            DRM.0003.87.202015.06.202017.06.2020dot. koszenia traw i pielęgnacji żywopłotów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Interpelacja   
Zał. 1

Zał. 2 

Zał. 3 

Zał. 4 

Odpowiedź

88.J.Dziemdziora DRM.0003.88.202017.05.202019.06.2020dot. podjęcia stosownych działań zmierzających do uzupełnienia uschniętych klonów kulistych i lip  oraz uzupełnienia uszkodzonych palików (nawiązanie do interpelacji z dn. 04.10.2019, 02.05.2019 i 12.05.2017 rok). 

Interpelacja
Zał. 1 
Zał. 2
Zał. 3                       Zał. 4

Odpowiedź                     

89.

Ł. Janik 

DRM.0003.89.2020

18.06.2020r.24.06.2020r.dot. ponownego włączenia oświetlenia ulicznego w weekendy na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź 

90.

J. Dziemdziora

DRM.0003.90.2020

19.06.2020r.24.06.2020r.dot. rozważenia zamieszczenia na ul. Wroniej znaku A-18B, B-33 oraz przeanalizowanie zamieszczenia znaku na innych ulicach miasta. Pan radny zwraca się również z zapytaniem czy miasto Piotrków Trybunalski ma zawartą umowę w sprawie usuwania zabitych zwierząt z pasów drogowych oraz gdzie takie zgłoszenia kierować

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzup.

91.

Ł. Janik 

DRM.0003.91.2020

19.06.2020r.24.06.2020r.dot. wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski: kredyty - pożyczki, zobowiązania/należności długoterminowe i krótkoterminowe na dzień 31.05.2020 r. 

Interpelacja

Odpowiedź

92.

Ł. Janik 

DRM.0003.92.2020

19.06.2020r.24.06.2020r.dot. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przez  Gminę Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31.05.2020r. 

Interpelacja

Odpowiedź

93.Ł. Janik DRM.0003.93.202022.06.202024.06.2020 dot. zamontowania sekundników — czyli urządzeń odliczających czas do zmiany światła przy sygnalizacjach świetlnych na piotrkowskich skrzyżowaniach. 

Interpelacja

Odpowiedź

94.J. Dziemdziora DRM.0003.94.202022.06.202024.06.2020 dot. podjęcia stosowanych działań w celu wyeliminowania łamania podstawowych przepisów ruchu drogowego przez jazdę rowerami po chodnikach i przejściach dla pieszych. 

Interpelacja                 Zał. 1           

Odpowiedź   

95.

J. Dziemdziora 

DRM.0003.95.2020

25.06.2020r. 25.06.2020r. dot. podjęcia stosownych działań w celu poprawy widoczności na przejściu dla pieszych na wysokości bl. 27 przy ul. Nałkowskiego 48 i zespołu garaży przy ul. Belzackiej.

Interpelacja 

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź 

96.

J. Dziemdziora

DRM.0003.96.2020

29.06.2020r.2.07.2020r.dot. poprawy organizacji ruchu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Aleją Concordii i Alejami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Interpelacja

Zał.  - droga dla rowerzystów 

Odpowiedź         Odpowiedź na interpelację - uzupełnienie

97.

J. Dziemdziora

DRM.0003.97.2020

30.06.2020r.2.07.2020r.dot. zasad oraz bezpieczeństwa użytkowania miejskich hulajnóg elektrycznych.

Interpelacja

Zał. 1 - hulajnoga - na chodniku przy hotelu

Zał. 2 - na przystanku

Zał. 3 - na przystanku  Odpowiedź

98.

J. Dziemdziora

DRM.0003.98.2020

2.07.2020 r.2.07.2020 r.dot. możliwości usunięcia muldy powstałej na chodniku przy ul. Słowackiego przed posesją 68

Zapytanie

Zał.  - ul. Słowackiego 68

Odpowiedź

99.

J. Dziemdziora

DRM.0003.99.2020

2.07.2020r.6.07.2020r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu zmniejszenie 
hałasu emitowanego przez samolot służący do uprawiania sportów spadochronowych, 
(jakie do tej pory podjęto działania i jakie planowane są w najbliższym czasie)
Interpelacja      Odpowiedź
100. J. Dziemdziora           DRM.0003.100.20206.07.202r. 9.07.2020r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Polnej, na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Interpelacja  Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełnienie 1

Uzupełnienie odpowiedzi 2

101. Ł. Janik                       DRM.0003.101.20207.07.202r.   Pismo nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713)
102. Ł. Janik                       DRM.0003.102.20207.07.2020 r.9.07.2020 r.dot. braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
(Interpelacja stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. oraz 05.05.2020 r.)
Interpelacja   Odpowiedź              Zał. 1 - Sprawozdanie RB-50     
103. S. Więcławska            DRM.0003.103.20207.07.202r. 9.07.2020r. dot. naprawy nawierzchni na całej długości ulicy Świerczowskiej (uzupełnienie ubytków) jak i naprawę chodnika przy posesji 16A.Interpelacja    Odpowiedź
104.J. Dziemdziora          DRM.0003.104.202015.07.2020 r.16.07.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A.

Interpelacja Zał. 1 - zagrożenia dla uczestników ruchu na ul. Szkolnej          Zał. 2 - bus na ul. Szkolnej 62A           Zał. 3 - bus na ul. Szkolnej 62 A         Zał. 4 - bus przy ul. Szkolnej 62A  Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełnienie

105.A. Piekarski                DRM.0003.105.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. rozważenia przygotowania ścieżki technicznego doskonalenia jazdy na rolkach w parku Józefa Poniatowskiego.

Interpelacja 

Odpowiedź

106

A.Piekarski                 DRM.0003.106.2020

 

16.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. umieszczenia informacji o możliwości zakupu biletów poprzez aplikacje moBilet oraz GoPay we wskazanych w interpelacji miejscach.

Interpelacja

Odpowiedź

107.A. Piekarski                DRM.0003.107.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. obniżenia stawki za śmieci dla osób kompostujących odpady organiczne.Interpelacja   Odpowiedź
108.A. Piekarski                DRM.0003.108.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. przebudowy istniejącej zatoki parkingowej w obrębie działki nr 100 obręb 19 przy ul. Rumiankowej.

Interpelacja

Odpowiedź

109.A. Piekarski                DRM.0003.109.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. budowy skrzyżowania łącznicy z ul. Wierzejskiej do ul. Miast Partnerskich oraz poprawy nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie.

Zapytanie

Odpowiedź

110.A. Piekarski                DRM.0003.110.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie inwestycji z rezerwowej listy planowanych inwestycji wymienionych w interpelacji.Interpelacja    Odpowiedź
111.J. Dziemdziora            DRM.0003.111.202016.07.2020 r.20.07.2020 r.dot. poprawy wyglądu Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku pośród starodrzewu, (nawiązanie do interpelacji z dn. 12.05.2017 r.)

Zapytanie       

  Zał. 1 - Interpelacja       Zał. 2 - pień ściętego drzewa 

Odpowiedź

112.M. Wężyk-Głowacka   DRM.0003.112.202022.07.2020 r.27.07.2020 r.dot. przyjęcia psa do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie

Odpowiedź 

113.M. Wężyk-Głowacka   DRM.0003.113.202022.07.2020 r.27.07.2020 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące bezdomnych zwierząt przebywających w piotrkowskim schronisku

Interpelacja

Odpowiedź

114.J. Dziemdziora            DRM.0003.114.202023.07.2020 r.27.07.2020 r.dot. poprawy wyglądu skorodowanego ogrodzenia po południowej stronie al. Józefa Piłsudskiego w pobliżu wiaduktu PKP (nawiązanie do interpelacji z dn. 18.03.2016 r.) 

Zapytanie

Zał. 1 Interpelacja zastoje wody z dn. 18.03.2016 r.

Zał. 2 - Ogrodzenie - al. Piłsudskiego a wiadukt

Zał. 3 - Ogrodzenie - al. Piłsudskiego a wiadukt

Odpowiedź

115.J. Dziemdziora            DRM.0003.115.202024.07.2020 r.27.07.2020 r.dot. udzielenia informacji na jakim etapie znajdują się przygotowania do budowy drogi gminnej na osiedlu Łódzka i jakie są realne prognozy czasowe?

Zapytanie

Odpowiedź 

116.J. Dziemdziora            DRM.0003.116.202027.07.2020 r.30.07.2020 r.dot. udzielenia informacji, czy planowane jest uruchomienie bezpłatnej linii komunikacji miejskiej, którą można by dojechać w rejon kąpieliska "Słoneczko" i z niego wrócić

Zapytanie

Odpowiedź

117.J. Dziemdziora            DRM.0003.117.202028.07.2020 r.30.07.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu skoordynowaną deratyzację  plagi szczurów, których siedliskiem są  kanały kanalizacji sanitarnej i śmietnik usytuowany pomiędzy blokami przy ul. Łódzkiej 39 i 37 oraz ul. Topolowej

Interpelacja

Zał. 1 - Interpelacja dot.plagi szczurów - 31.03.2017r.

Zał. 2 - Odpowiedź dot. plagi szczurów - 31.03.2017r.

Odpowiedź

118.

J. Dziemdziora            DRM.0003.118.2020

4.08.2020 r.5.08.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zmierzających do likwidacji wystających kamieni i innych nierówności na ul. Kostromskiej 49A

Interpelacja

Zał. 1 - Zał. 1 Nierówności ul. Kostromska 49 A

Zał. 2 - Nierówności ul. Kostromska 49 A - widok od ul. Modrzewskiego

Zał. 3 - Szkic mapy - ul. Kostromska 49 A

Odpowiedź 

119.

J. Dziemdziora 

DRM.0003.119.2020

6.08.2020 r.10.08.2020 r.dot.  budowy nowych oraz modernizacji dotychczasowych ciągów pieszo – rowerowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Zał. 1 

Zał. 2 

Zał. 3

Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełnienie

120.

J. Dziemdziora

DRM.0003.120.2020

6.08.2020 r. 10.08.2020 r.dot. naprawy nawierzchni ul. Wolborskiej

Interpelacja

Zał. 1 

Zał. 2

Zał. 3 

Odpowiedź

121.

J. Dziemdziora

DRM.0003.121.2020

7.08.2020 r.17.08.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zmierzających do zapobiegania jazdy samochodów osobowych po wschodniej stronie ul. Młynarskiej poprzez montaż słupków przeszkodowych

Zapytanie

Zał. 1 

Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełnienie

122.

J. Dziemdziora

DRM.0003.122.2020

10.08.2020r.17.08.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu dostosowanie parkingu oraz ścieżki rowerowej wokół jeziora Bugaj do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zapytanie

Zał. 1 - Parking na Bugaju - wysokie krawężniki

Zał. 2 - Dojazd do parkingu na Bugaju

Zał. 3 - Ścieżka rowerowa na Bugaju - zarośnięta

Odpowiedź

123.

M. Głowacka-Wężyk

DRM.0003.125.2020

19.08.2020r.24.08.2020r.dot. przyjęcia psa do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim, (nawiązanie do zapytania z dn. 22.07.2020 r.)

Zapytanie

Odpowiedź 

124.

M. Głowacka-Wężyk

DRM.0003.124.2020

19.08.2020r.24.08.2020r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące bezdomnych zwierząt przebywających w piotrkowskim schronisku, (nawiązanie do interpelacji z dn. 22.07.2020 r)

Interpelacja

Odpowiedź 

125.

D. Cecotka

DRM.0003.125.2020

21.08.2020r.24.08.2020r.dot. przekazanych środków finansowych przez grupę radnych klubu PiS oraz środków przekazanych przez premiera Mateusza Morawieckiego dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zapytanie

Odpowiedź

126.

D. Cecotka

DRM.0003.126.2020

21.08.2020r.24.08.2020r.dot. odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w szkołach na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas trwającej pandemii Covid-19

Interpelacja

Odpowiedź

127.

M. Staszek

DRM.0003.127.2020

21.08.2020r.24.08.2020r.dot. hałasu który emituje samolot którego właścicielem jest Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej

Zapytanie

Odpowiedź

128.

D. Cecotka

DRM.0003.128.2020

25.08.2020r.27.08.2020r.dot. przycięcia żywopłotu na ul. Garbarskiej ograniczającego widoczność uczestników ruchu drogowego

Interpelacja

Odpowiedź

129.

D. Cecotka

DRM.0003.129.2020

25.08.2020r.27.08.2020r.dot. funkcjonowania targowiska przy Hali Targowej w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

130. 

D. Cecotka

DRM.0003.130.2020

25.08.2020r.27.08.2020r.dot. zmiany naliczania opłat na targowiskach miejskich 
w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

131.

Ł. Janik

DRM.0003.131.2020

27.08.2020r.2.09.2020r.dot. naprawy zegara włączającego oświetlenie na ul. Nowowiejskiej, jak również o zaprzestanie wyłączania oświetlenia od godz. 01.00 w nocy

Interpelacja

Zał. dot. oświetlenia ul. Nowowiejska

Zał. 1

Zal. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Odpowiedź

132.

J. Dziemdziora

DRM.0003.132.2020

31.08.2020r.2.09.2020r.dot. zasad użytkowania miejskich hulajnóg elektrycznych (nawiązanie do zapytania z dn. 30.06.2020 r.)

Interpelacja

Zał. 1 - Zapytanie z dn. 30.06.2020 r. 

Zał. 2 - Hulajnogi - 30.08.2020 r. - al. AK - przystanek MZK przy Mcdonalds

Zał. 3 - Hulajnogi - 30.08.2020 r. - al. AK - przystanek MZK przy Mcdonalds

Zał. 4 - Hulajnogi - 26.08.2020 r. - ul. Energetyków a ul. Kasztanowa

Odpowiedź

133.

J. Dziemdziora

DRM.0003.133.2020

1.09.2020r.2.09.2020r.dot. przycięcia żywopłotu na ul. Dmowskiego 38 przed byłym biurowcem "FMG PIOMA" ograniczającego widoczność uczestników ruchu drogowego

Zapytanie

Zał. 1 - ul. Dmowskiego - żywopłot

Zał. 2 - ul. Dmowskiego 38 - żywopłot

Odpowiedź

134.

J. Dziemdziora

DRM.0003.134.2020

3.09.2020r.7.09.2020r.dot. wzrostu podatków od nieruchomości płaconych przez mieszkańców miasta

Interpelacja

Odpowiedź

135.

J. Dziemdziory

DRM.0003.135.2020

4.09.2020r.7.09.2020r.dot. przyczyn zmian w komunikacji miejskiej wprowadzonych z dniem 30.08.2020 r. oraz przedstawienia koncepcji dotyczących rozwoju komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie

Uzupełnienie zapytania

Odpowiedź

136.

D. Cecotka

DRM.0003.136.2020

4.09.2020r.7.09.020r.dot. propozycji zmiany wyłączenia oświetlenia ulic w godzinach nocnych

Interpelacja     Zał. 1

Odpowiedź

137.J.Dziemdziora            DRM.0003.137.20207.09.20209.09.2020dot. przycięcia zwisających gałęzi nad chodnikiem od zachodniej strony ul. Migdałowej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Wojska Polskiego.

Zapytanie          Zał. 1

Odpowiedź

 

138.

Ł. Janik

DRM.0003.138.2020

8.09.2020r.9.09.2020r.dot. zabezpieczenia terenu budowy przy ul. Broniewskiego

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Odpowiedź

139.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.139.2020

9.09.2020r.10.09.2020r.dot. przywrócenia Mszy Świętej w ,,Dziennym Domu Pomocy Społecznej'' przy ul. Wojska Polskiego 127 w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

140.

J. Dziemdziora

DRM.0003.140.2020

14.09.2020r.21.09.2020r.dot. remontu budynku zagrażającego zdrowiu i życiu przy pl. Niepodległości 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie

Zał. 1 - Interpelacja z dn. 11.08.2017r.

Zał. 2 - Stan tynku w budynku przy pl. Niepodległości 5

Odpowiedź

141.

J. Dziemdziora

DRM.0003.141.2020

15.09.2020r.21.09.2020r.dot. uczczenia miejsca pamięci narodowej przy ul. Budki 
w postaci umieszczenia tablicy z nazwiskami ofiar oraz czy posiadamy rejestr miejsc pamięci narodowej na terenie miasta

Interpelacja

Zał. 1 - Artykuł dot. pomnika na ul. Budki

Odpowiedź

142.S. Więcławska            DRM.0003.142.202015.09.2020r.21.09.2020r.dot. naprawy nawierzchni Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

143.S. Więcławska            DRM.0003.143.202015.09.2020r.22.09.2020r.dot. naprawy nawierzchni oraz pobocza na ul. Moryca 
w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

144.

J. Dziemdziora

DRM.0003.144.2020

22.09.2020r.24.09.2020r.dot. dysfunkcji w infrastrukturze miasta, jakie występują na skrzyżowaniu ul. Daniłowskiego i ul. Szkolnej oraz na ul. Kostromskiej

Interpelacja

Zał. 1 - Wiadomość e-mail od mieszkańca ws. dysfunkcji w infrastrukturze miasta

Zał. 2 - Zdjęcie przedstawiające dysfunkcje w infrastrukturze miasta

Zał. 3 - Zdjęcie przedstawiające dysfunkcje w infrastrukturze miasta

Odpowiedź 

145.

J. Dziemdziora

DRM.0003.145.2020

22.09.2020r.24.09.2020r.w kwestii, czy rozważana jest koncepcja stworzenia strefy "Pocałuj i jedź" przy szkole na ul. Belzackiej

Zapytanie

Zał.  - Zdjęcie przedstawiające baner Pocałuj i jedź

Odpowiedź

146.

J. Dziemdziora

DRM.0003.146.2020

25.09.2020 r.28.09.2020 r.dot. usunięcia gałęzi zwisających nad chodnikiem przy ul. Próchnika na wysokości parkingu przy USC oraz przy wjeździe na parking, gdzie gałęzie zasłaniają znaki drogowe

Zapytanie Radnego

Zał. nr 1 Zdjęcie przedstawiające zwisające gałęzie nad chodnikiem przy ul Próchnika

Zał. nr 2 Zdjęcie przedstawiające zwisające gałęzie nad chodnikiem na ul Próchnika przy wjeździe na parking przy USC

Odpowiedź

147.

S. Więcławska

DRM.0003.147.2020

25.09.2020 r.28.09.2020 r.dot. zastosowania 6 miesięcznego vacatio legis dla uchwały w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu umożliwienia przedsiębiorcom przygotowanie się do wprowadzanych zmian

Interpelacja

Odpowiedź

148.

D. Cecotka

DRM.0003.148.2020

28.09.2020 r.30.09.2020 r.dot. przywrócenia normalnego trybu Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź 

149.

D. Cecotka

DRM.0003.149.2020

28.09.2020 r.30.09.2020 r.dot. zmiany opłat za auta nie wykorzystywane bezpośrednio do handlu na targowiskach w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź 

150.

D. Cecotka

DRM.0003.150.2020

28.09.2020 r.30.09.2020 r.dot. zainstalowania lustra przy skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Pawlikowskiego na Osiedlu Wyzwolenia

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

151.

S. Więcławska

DRM.0003.151.2020

29.09.2020 r.30.09.2020 r.dot. zamontowania ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja 

Odpowiedź                      Uzupełnienie odpowiedzi 1                                            Uzupełnienie odpowiedzi 2

152.

S. Więcławska

DRM.0003.152.2020

29.09.2020 r.30.09.2020 r.dot. zasadności zastosowania pachołków ograniczających dostęp do chodnika przy ulicy Wierzbowej w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie

Odpowiedź

153. 

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.153.2020

5.10.2020 r.5.10.2020 r.dot. maseczek oraz innych elementów ochronnych stosowanych na COVID 19, które zostały zakupione przez władze miasta na przełomie 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź nr 1.

Odpowiedź nr 2.

 

154.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.154.2020

6.10.2020 r.7.10.2020 r.w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przywrócenia Mszy Świętej w ,"Dziennym Domu Pomocy Społecznej" przy ul. Wojska Polskiego 127 w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź 

155.

Ł. Janik

DRM.0003.155.2020

7.10.2020 r.12.10.2020 r.dot. wykupu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim przez najemców – uzupełnienie interpelacji z dnia 7 maja 2020 r.

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

156. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.156.2020

7.10.2020 r.12.10.2020 r.dot. głazów zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Wierzejskiej i Wyzwolenia, na wjeździe na parking Biedronki przy ul. Sulejowskiej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Świerczowskiej i Włókienniczej

Interpelacja

Załącznik nr 1: Wiadomość e-mail od mieszkańca dot. głazów

Załącznik nr 2: Zdjęcie przedstawiające słupki na parkingu w Al. Piłsudskiego

Załącznik nr 3: Zdjęcie przedstawiające głaz zlokalizowany na ul Sulejowskiej

Załącznik nr 4: Zdjęcie przedstawiające głaz zlokalizowany na ul. Wierzejskiej

Odpowiedź

157. 

Ł. Janik

DRM.0003.157.2020

9.10.2020 r.14.10.2020 r.dot. naprawy nawierzchni parkingowej przy ul. Kościelnej 2 bl. 46a i 2a bl. 46b

Interpelacja

Zdjęcia parkingu

Odpowiedź

158.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.158.2020

12.10.2020 r. 14.10.2020 r.dot. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta oraz w jednostkach realizujących zadania miasta

Interpelacja

Odpowiedź

159.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.159.2020

12.10.2020 r.14.10.2020 r.dot. bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w drodze do szkoły

Interpelacja

Odpowiedź

160.

S. Więcławska

DRM.0003.160.2020

13.10.2020 r.14.10.2020 r.dot. przekazania do informacji publicznej 
o planowanej wycince drzew na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Zapytanie 

Odpowiedź

161. 

S. Więcławska

DRM.0003.161.2020

13.10.2020 r.14.10.2020 r.dot. możliwości wprowadzenia Karty piotrkowskiego przedsiębiorcy

Zapytanie

Odpowiedź

162.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.162.2020

13.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przyznawaniem w br., nagród dla nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników obsługi i administracji w szkołach w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

163.

Ł. Janik

DRM.0003.163.2020

14.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przyznawaniem w br., nagród dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Interpelacja

Odpowiedź

164.

J. Dziemdziora

DRM.0003.164.2020

15.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z Piotrkowską Kartą Mieszkańca

Zapytanie

Odpowiedź

165.

K. Czyżyński

DRM.0003.165.2020

16.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. naprawy zepsutych świateł na przejściu dla pieszych na Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w okolicach wiaduktu kolejowego

Interpelacja

Odpowiedź

166.

K. Czyżyński

DRM.0003.166.2020

16.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. "uregulowania handlu na targowisku przy ul. Targowej"

Interpelacja

Odpowiedź

167.

S. Więcławska

DRM.0003.167.2020

16.10.2020 r.19.10.2020 r.dot. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Wierzbowej

Zapytanie

Odpowiedź

168.

J. Dziemdziora

DRM.0003.168.2020

19.10.2020 r.20.10.2020 r.dot. niszczenia nawierzchni ul. Michałowskiej przez samochody ciężarowe

Zapytanie

Odpowiedź

169.

S. Więcławska

DRM.0003.169.2020

20.10.2020 r.26.10.2020 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania związane 
z sytuacją epidemiologiczną w placówkach oświatowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Zapytanie

Odpowiedź

170.

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.170.2020

23.10.2020 r.26.10.2020 r.dot. przyjęcia psów spoza Piotrkowa Trybunalskiego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

171.

radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości

DRM.0003.171.2020

26.10.2020 r.28.10.2020 r.dot. wysokości środków zaoszczędzonych na wyłączaniu oświetlenia ulicznego oraz ich wydatkowaniaZapytanie        Odpowiedź
172.

A. Piekarski

DRM.0003.172.2020

26.10.2020 r.28.10.2020 r.dot. Interpelacja radnego Andrzeja Piekarskiego w sprawie zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych, na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zawiłą oraz na ulicy Kajakowej i Koralowej na osiedlu Wierzeje

Interpelacja

Odpowiedź

173.

A. Piekarski

DRM.0003.173.2020

26.10.2020 r.28.10.2020 r.dot. naprawy elementów wyposażenia oraz uprzątnięcia śmieci na terenie placu zabaw przy SP 11 w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Odpowiedź

174.

A. Piekarski

DRM.0003.174.2020

26.10.2020 r.28.10.2020 r.dot. braku informacji o zasadach obsługi petentów w Urzędzie Miasta w czasie stanu epidemicznego na stronie internetowej BOM

Interpelacja

Odpowiedź

175.

J. Dziemdziora

DRM.0003.175.2020

27.10.2020 r.28.10.2020 r.nawiązanie do interpelacji z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uczczenia miejsca pamięci narodowej przy ul. Budki na wniosek grupy mieszkańców poprzez umieszczenie na pomniku tablicy z nazwiskami ofiar

Interpelacja

Pismo nawiązujące do interpelacji DRM.0003.175.2020 - wniosek

Odpowiedź

176.

J. Dziemdziora

DRM.0003.176.2020

2.11.2020 r.3.11.2020 r.dot. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź  Odpowiedź -uzupełnienie

177.

S. Więcławska

DRM.0003.177.2020

2.11.2020 r.3.11.2020 r.dot. uchylenia opłaty za wynajem powierzchni do handlu na ul. CmentarnejInterpelacja   Odpowiedź 
178.

J. Dziemdziora

DRM.0003.178.2020

2.11.2020 r.3.11.2020 r.dot. podjęcia działań zmierzających do oświetlenia placu zabaw przy ul. Słowackiego 43 wzdłuż ul. Niecałej

Zapytanie

Odpowiedź 

179.

J. Dziemdziora

DRM.0003.179.2020

13.11.2020 r.17.11.2020 r.dot. podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia przechodniów poruszających się  uszkodzonymi schodami łączących plac Niepodległości z ul. Łazienną-Mokrą.

Zapytanie

Zał. 1

Odpowiedź

180. 

S. Więcławska

DRM.0003.180.2020

13.11.2020 r.17.11.2020 r.dot. wpisania do harmonogramu sprzątania i koszenia traw odcinek pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a ul. Zalesicką

Interpelacja

Odpowiedź

181. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.181.2020

16.11.2020 r.18.11.2020 r.dot. podjęcia działań zmierzających do naprawy muru obronnego przy skwerze - ul. Łazienna - Mokra

Zapytanie

Zał. 1                 Odpowiedź

182.

J. Dziemdziora

DRM.0003.182.2020

17.11.2020 r.18.11.2020 r.dot. naprawy chodnika oraz udrożnienia zastojów wody przy ul. Próchnika

Interpelacja

Zał. 1 

Zał. 2

Zał. 3                                Odpowiedź

183.J. Dziemdziora          DRM. 0003.183.202018.11.2020 r.23.11.2020 r.dot. systematycznego usuwania zalegających i gnijących liści 

Interpelacja        
Zał. 1           
Zał. 2               
Zał. 3           
Zał. 4           
Zał. 5

Odpowiedź 

184.J. Dziemdziora           DRM.0003.184.202019.11.2020 r.23.11.2020 r.nawiązujące do udzielonej odpowiedzi na zapytanie z dnia 2 listopada 2020 r .w sprawie podjęcia działań zmierzających do oświetlenia placu zabaw przy ul. Słowackiego 43 wzdłuż ul. Niecałej.Zapytanie           
Zał. 1              Odpowiedź
185.J. Dziemdziora           DRM.0003.185.202020.11.2020 r.23.11.2020 r. dot. sprzątnięcia hałdy odpadów zalegającej na ulicy łączącej ul. Rolniczą z ul. Topolową

Zapytanie         
 Zał. 1                  
Zał. 2

Odpowiedź

Odpowiedź-uzupełnienie

186.J. Dziemdziora           DRM.0003.186.202023.11.2020 r.25.11.2020 r. dot. podjęcia skutecznych działań, wobec zarządców i właścicieli zdegradowanych budynków zmierzających do przywrócenia im właściwego wyglądu (w szczególności budynku przy ul. Zamkowej 14

Interpelacja       
Zał. 1               
Zał. 2                    Zał. 3             
Zał. 4                 
Zał. 5                                 Odpowiedź

Odpowiedź-uzupełnienie  Odpowiedź - uzupełnienie

187.

M. Wężyk - Głowacka

DRM.0003.187.2020

23.11.2020 r. 25.11.2020 r. dot. w sprawie wymiany chodnika zlokalizowanego na odcinku od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej do wiaduktu PKPInterpelacja                     Odpowiedź
188.

M. Wężyk - Głowacka

DRM.0003.188.2020

24.11.2020 r.26.11.2020 r. dot. funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź 

189. K. Czechowska          DRM.0003.189.202026.11.2020 r.26.11.2020 r.dot. wsparcia szpitali zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

190.S. Więcławska            DRM.0003.190.202027.11.2020 r.07.12.2020 r.dot. naprawy oświetlenia ulicznego na ul. Włókienniczej

Interpelacja

Odpowiedź

191.M. Wężyk-Głowacka  DRM.0003.191.202002.12.2020 r.07.12.2020 r.dot. przeprowadzenia obrad Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w formie online

Interpelacja

Odpowiedź

192. J. Dziemdziora          DRM.0003.192.202003.12.2020 r.07.12.2020 r. dot. planowanej rewitalizacji parku Belzackiego

Interpelacja     

Zał. 1 

Odpowiedź 

Odpowiedź

193.J. Dziemdziora          DRM.0003.193.202007.12.2020 r.08.12.2020 r.dot. umieszczenia koszy na śmieci przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od wiaduktu PKP do ul. Armii Krajowej oraz koło parkingu przy Strawie pomiędzy ul. Szeroką i ul. 1 MajaZapytanie             Odpowiedź
194.

J. Dziemdziora 

DRM.0003.194.2020

10.12.2020 r.11.12.2020 r.dot. uprzątnięcia ciągu pieszego od przejazdu kolejowego do ul. Narutowicza i południową stronę ul. Polnej od ronda do ul. Armii Krajowej

Zapytanie

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

195.

Ł. Janik

DRM.0003.195.2020

16.12.2020 r.18.12.2020 r.dot. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

      
196.J. Dziemdziora           DRM.0003.196.202018.12.2020 r.21.12.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zmierzających do zapobiegania jazdy samochodów osobowych po wschodniej stronie ul. Młynarskiej poprzez zwiększenie ilości słupków przeszkodowych oraz nadzór ww. ulicy przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwoZapytanie   Zał. 1           Zał. 2            Odpowiedź       
197.A. Piekarski               DRM.0003.197.202018.12.2020 r.21.12.2020 r.dot. zmiany oznakowania w zakresie parkowania wzdłuż ul. Rycerskiej

Interpelacja

Odpowiedź        Odpowiedź - uzupełnienie

198.A. Piekarski                DRM.0003.198.202018.12.2020 r.21.12.2020 r.dot. opublikowania rezerwowej listy inwestycji wraz z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania przez instytucie podległe Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Interpelacja   Odpowiedź     Zał. 1 Lista rezerwowa
199.J. Dziemdziora           DRM.0003.199.202021.12.2020 r.22.12.2020 r.dot. problemu śmieci zalegających obok śmietnika przy bl. 72 na ul. Słowackiego 150

Zapytanie    Zał. 1         Zał. 2 

Odpowiedź

200.J. Dziemdziora           DRM.0003.200.202021.12.2020 r.22.12.2020 r.dot. naprawy punktu świetlnego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. MatejkiInterpelacja   Zał. 1         Zał. 2     Odpowiedź
201.J. Dziemdziora           DRM.0003.201.202031.12.2020r. 04.01.2021 r.dot. wydawania zezwoleń na prowadzone prace (w tym przypadku przy budowie osiedla Belzacka Park u zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej) i określenie warunków ich wykonywania oraz, czy teren przyległy do budowy jest monitorowany przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne Miasta

Zapytanie      Zał. 1      Zał. 2           Zał. 3

Odpowiedź