artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2019 r.

Nr Radny zgłaszający interpelacjęData zgłoszeniaData przekazania do Prezydenta MiastaTemat interpelacjiDokument
1. 

Sylwia Więcławska

Krystyna Czechowska

22.11.2018 r. 23.11.2018 r. 

Dot. zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

2. K. Czechowska, L. Pencina, J. Dziemdziora, S. Więcławska, D. Cecotka 23.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj.

Interpelacja

Odpowiedź

3. M. Czarczyk28.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. przeniesienia pętli autobusowej z ul. Konopnickiej/Słowackiego w Al. 800-lecia i utworzenia w miejscu po pętli autobusowej nowych miejsc parkingowych

Interpelacja

Odpowiedź

4. J. Dziemdziora 27.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. zagospodarowania terenu przy zbiegu Al. Kopernika i ul. Śląskiej oraz zlikwidowania uciążliwości jakie tam występują.

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Odpowiedź

Odpowiedź od SM

5. J. Dziemdziora3.12.2018 r.3.12.2018 r.Dot. wykonania niezbędnych napraw  na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Rakowskiej oraz uporządkowania terenu przyległego.

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Odpowiedź 

6.J. Dziemdziora3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. pętli autobusowej MZK przy ul. Słowackiego i uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem

Interpelacja

Odpowiedź

7. S. Więcławska5.12.2018 r.6.12.2018 r.Dot. inicjatywy wdrożenia przez miasto projektu "aktywny senior" 

Interpelacja

Odpowiedź 

8. J. Wójcik 3.12.2018 r. 5.12.2018 r. Dot. remontu chodnika znajdującego się po północnej stronie bloków przy ul. ks. Piotra Skargi 4 i 6

Interpelacja 

Odpowiedź

9. J. Wójcik3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. wymiany chodnika znajdującego się przed blokiem przy ul. Pawlikowskiego 12

Interpelacja

Odpowiedź

10. J. Wójcik3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika

Zapytanie

Odpowiedź

11. J. Dziemdziora4.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowania plagi szczurów na terenie osiedla Sadowa II

Interpelacja 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedź

Odpowiedź II

12.S. Więcławska13.12.2018 r.14.12.2018 r.Dot. programu czyste powietrze - informacja w każdym referacie obsługującym mieszkańców w zakresie budowy czy modernizacji domu.

Interpelacja

Odpowiedź

13.J. Dziemdziora10.12.2018 r11.12.2018 r.Dot. Hali Targowej i uwag kupców

Interpelacja

Odpowiedź

14.J. Dziemdziora5.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. wizerunku Miasta a skweru im. J. Chełmońskiego

Interpelacja

*Załącznik Nr 1

*Załącznik Nr 2

*Załącznik Nr 3

*Załącznik Nr 4

Odpowiedź I

Odpowiedź II

15.J. Dziemdziora, 
U. Czubała 
7.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. budowy zatoki postojowej 

Interpelacja

*Załącznik Nr 1

*Załącznik Nr 2

*Załącznik Nr 3

Odpowiedź 

16.J. Dziemdziora6.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. infrastruktury komunalnej Miasta – "Plusy ujemne"

Interpelacja

*Załącznik

Odpowiedź

17. A. Piekarski14.12.2018 r. 17.12.2018 r. Dot. usunięcia zalegającej ziemi na ul. Jeziornej przy skrzyżowaniu z ul. Koralową

Interpelacja

Odpowiedź

18. M. Wężyk-Głowacka19.12.2018 r. 21.12.2018 r.Dot. rozwiązania problemu wpływającego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kostromskiej z Wojska Polskiego

Interpelacja

Odpowiedź 

19. J. Dziemdziora28.12.2018 r.2.01.2019 r.Dot. wielkogabarytów i innych odpadów komunalnych

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Odpowiedź

 

20. J. Dziemdziora31.12.2018 r.2.01.2019 r.Dot. podjęcia stosownych czynności mających na celu usunięcie niedogodności związanych rosnącym krzewem przy ul. Matejki

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Odpowiedź

21.J. Dziemdziora7.01.2019 r.8.01.2019 r.Dot. niewykonanych prac w infrastrukturze Miasta

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź cz. 2

Odpowiedź cz. 3

22.J. Dziemdziora17.01.2019 r.18.01.2019 r.Dot. inwestycji na ul. Okrzei dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w bieżącym roku

Interpelacja

Odpowiedź

23. S. Więcławska, D. Cecotka, J. Dziemdziora, L. Pencina, K. Czechowska18.01.2019 r.22.01.2019 r.Dot. przeprowadzenia w piotrkowskich  szkołach zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat hejtu oraz jego konsekwencji

Interpelacja

Odpowiedź

24. Ł. Janik21.01.2019 r.22.01.2019 r.Dot. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza

Interpelacja

Odpowiedź

25. S. Więcławska, K. Czechowska, J. Dziemdziora25.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. dostosowania rozkładów jazdy miejskich autobusów do potrzeb mieszkańców oraz dokonania aktualizacji strony internetowej Spółki MZK

Interpelacja

Odpowiedź

26. J. Dziemdziora24.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. zwiększenia miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Reja w pobliżu bloku przy ul. Modrzewskiego 5 A

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź

27. J. Dziemdziora 25.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. informacji o nieprzestrzeganiu przez kierowców znaków pionowych i poziomych na parkingu w galerii Focus Mall

Interpelacja 

Odpowiedź 

28. J. Dziemdziora23.01.2019 r. 24.01.2019 r.Dot. podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację zagrożeń związanych z tworzącą się lodowicą w rejonie pętli MZK u zbiegu ul. Dmowskiego i ul. Górniczej

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Odpowiedź 

29. P. Gajda30.01.2019 r.1.02.2019 r.Dot. utrzymania siedziby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. znajdującego się nad zalewem Sulejowskim

Interpelacja

Odpowiedź

30. A. Piekarski29.01.2019 r.31.01.2019 r.Dot. ustawienia znaku "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" na ul. Czarnej w dni targowe

Interpelacja

Odpowiedź

31.A. Piekarski29.01.2019 r.31.01.2019 r.Dot. usunięcia lub zmiany zasad zakazu parkowania w dni targowe na ul. Mieszka I oraz budowy parkingu na niezagospodarowanym terenie przyległym do ul. Mieszka I.

Interpelacja

Odpowiedź

32. K. Czyżyński, U. Czubała28.01.2019 r.29.01.2019 r.Dot. rozważenia zmiany zasad zimowego utrzymania dróg w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

33. K. Czyżyński28.01.2019 r.29.01.2019 r.Dot. awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej, na odcinku od ul. Słowackiego do ronda Agnieszki Osieckiej oraz obowiązujących standardów w zakresie czasu usunięcia awarii.

Interpelacja

Odpowiedź

34.J. Dziemdziora04.02.2019 r.05.02.2019 r.Dot. planu remontów dróg

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedź

35. J. Dziemdziora7.02.2019 r.7.02.2019 r.Dot. zamontowania wiat na przystankach komunikacji miejskiej na ulicach: Kostromskiej, Wojska Polskiego i Łódzkiej

Interpelacja

Załącznik nr 1

Odpowiedź 

36. J. Dziemdziora5.02.2019 r. 7.02.2019 r.Dot. zwiększenia miejsc postojowych na  terenie po wschodniej stronie ul. Kołłątaja oraz w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości dla pieszych w rejonie tej ulicy.

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

Odpowiedź

 

37.M. Czarczyk20.02.2019 r.22.02.2019 r.Dot. rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego

Interpelacja

Odpowiedź

38.M. Czarczyk20.02.2019 r.22.02.2019 r.Dot. zamontowania lustra poprawiającego widoczność na skrzyżowaniu Belzacka-E. Plater

Interpelacja

Odpowiedź

39.J. Dziemdziora25.02.2019 r. 26.02.2019 r.

Dot. kładki na autostradą A-1

Interpelacja

Załącznik nr 1

Odpowiedź

40. W. Olejnik22.02.2019 r.26.02.2019 r.Dot. wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej. 

Interpelacja

Odpowiedź

41. W. Olejnik 22.02.2019 r.26.02.2019 r.Dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego

Interpelacja

Odpowiedź 

Odpowiedź

 

42. J. Dziemdziora 28.02.2019 r.1.03.2019 r.Dot. udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych

Interpelacja

Odpowiedź

 

43.J. Dziemdziora4.03.2019 r.5.03.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek

Interpelacja

Załączniki

Odpowiedź

 

44.J. Dziemdziora 11.03.2019 r.11.03.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach

Interpelacja 

Załączniki 

Odpowiedź

 

45.  S. Więcławska, K. Czechowska, L. Pencina12.03.2019 r. 14.03.2019 r.Dot. uprzątnięcia śmieci z terenu po dawnej kolejce wąskotorowej

Interpelacja

Odpowiedź

46. J. Dziemdziora 14.03.2019 r.14.03.2019 r.Dot. zmiany usytuowania ławek znajdujących się przy ul. Daniłowskiego w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców

Interpelacja

Załączniki 

Odpowiedź

47.J. Dziemdziora18.03.2019 r.18.03.2019 r.Dot. rozważenia możliwości zmiany zapisu w § 3 Uchwały XXIV/333/16 Rady Miasta z dnia 29.06.2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, tak aby stawką zerową zostały objęte pojazdy hybrydowe i elektryczne

Interpelacja

Odpowiedź

48.P. Gajda18.03.2019 r.20.03.2019 r.Dot. budowy ronda przy ul. Dmowskiego i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie

Odpowiedź

49.S. Więcławska, 
D. Cecotka,
L. Pencina

 

20.03.2019 r.22.03.2019 r.Dot. informacji na temat ośrodków dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Interpelacja 

Odpowiedź

50.J. Dziemdziora21.03. 2019 r.22.03.2019 r.Dot. występujących zagrożeń w ruchu drogowym związanych z ograniczoną widocznością na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Mickiewicza

Interpelacja

Odpowiedź

51.P. Gajda22.03.2019 r.26.03.2019 r.

Dot. 1) wysokości średnich zarobków pracowników instytucji kultury i sportu podległych Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

2) wysokości zarobków pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta z uwzględnieniem średnich zarobków dla grup pracowniczych.

Zapytanie 

Odpowiedź

52.W. Olenik22.03.2019 r.25.03.2019 r.dot. poprawienia stanu nawierzchni ul. Szklarskiej

Interpelacja 

Odpowiedź

53.D. Cecotka 26.03.2019 r.29.03.2019 r.Dot. objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski swoim patronatem projektu "Ratujemy i Uczymy Ratować" w szkołach z terenu miasta oraz działania Stowarzyszenia Help PT w tym kierunku

Interpelacja 

Odpowiedź

54. K. Czyżyński26.03.2019 r27.03.2019 r.Dot.  doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie informacji ilu nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych skorzystało z dofinansowania, na jakie rodzaje form i w jakiej wysokości

Interpelacja 

Odpowiedź

55.J. Dziemdziora28.03.2019 r.29.03.2019 r.Dot. dokonania przeglądu oznaczenia i uzupełnienia zabezpieczeń folią odblaskową słupów energetycznych znajdujących się przy ul. Brzeźnickiej

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź 

56.M. Czarczyk27.03.2019 r.29.03.2019 r.Dot. dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa

Interpelacja

Odpowiedź 

57.W. Olejnik26.03.2019 r. 27.03.2019 r. Dot. rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3, za lata 2017 i 2018

Interpelacja

Odpowiedź

58.S. Więcławska26.03.2019 r. 2.04.2019 r. Dot. przywrócenia metalowego słupka na ścieżce rowerowo-pieszej na ul. Sulejowskiej na wysokości posesji nr 112

Interpelacja

Odpowiedź

59. S. Stachaczyk10.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. ulg podatkowych za lata 2014-2018

Zapytanie

Odpowiedź 

60.S. Stachaczyk10.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. przywrócenia komunikacji miejskiej z osiedlem Meszcze

Interpelacja 

Odpowiedź 

61. S. Stachaczyk10.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. ustawienia oświetlenia w ciągu pieszym

Zapytanie

Odpowiedź

62. S. Stachaczyk10.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela

Interpelacja

Odpowiedź

63. M. Czarczyk9.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. wymiecenia zalegającego piachu wzdłuż krawężników na ulicach osiedla Słowackiego

Interpelacja 

Odpowiedź

64. M. Czarczyk9.04.2019 r.11.04.2019 r.Dot. poprawy/wymiany nawierzchni drogowej na ul. Reja

Interpelacja

Odpowiedź

65.J. Dziemdziora8.04.2019 r.8.04.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych)

Interpelacja

Załączniki

Odpowiedź 

66.W. Olejnik15.04.2019 r.16.04.2019 r.Dot. zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej

Interpelacja

Odpowiedź

67.J. Wójcik17.04.2019 r.18.04.2019 r.Dot. monitoringu na placu zabaw, przy targowisku, na osiedlu wyzwolenia

Interpelacja

Odpowiedź 

68.P. Gajda, A. Piekarski, Ł. Janik, S. Stachaczyk17.04.2019 r.18.04.2019 r.Dot. zapytania w/s Piotrkowskich Stref Aktywności Gospodarczej

Zapytanie

Odpowiedź

67.P. Gajda, A. Piekarski, Ł. Janik, S. Stachaczyk16.04.2019 r.18.04.2019 r.Dot. projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zapytanie

Odpowiedź

68. P. Gajda, A. Piekarski, Ł. Janik, S. Stachaczyk16.04.2019 r.18.04.2019 r.Dot. wydatków ponoszonych na promocję realizowaną w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta w latach 2016-2018 w wyszczególnionym zakresie

Zapytanie

Odpowiedź cz. I

Odpowiedź cz. II

Odpowiedź cz. III

69. P. Gajda, A. Piekarski, Ł. Janik, S. Stachaczyk16.04.2019 r.18.04.2019 r.Dot. ustalenia stanu prawnego ulicy biegnącej do Przedszkola Samorządowego nr 7 i pasażu biegnącego od Al. Armii Krajowej 35 do ul. Poprzecznej na wysokości wjazdu na bazar oraz udostępnienia mapy (III okręg)

Zapytanie

Odpowiedź

70.W. Olejnik15.04.2019 r. 15.04.2019 r.Dot. oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia

Interpelacja

Odpowiedź

71. J. Dziemdziora29.04.2019 r.29.04.2019 r.Dot. rewitalizacji budynku po byłej spółdzielni ogrodniczej i zakładzie rektyfikacji spirytusu przy ul. Batorego

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź

72. S. Stachaczyk29.04.2019 r.2.05.2019 r.Dot. miejsc parkingowych dla interesantów przy Urzędzie Miasta na ul. Szkolnej

Interpelacja

Odpowiedź

73. J. Dziemdziora2.05.2019 r. 6.05.2019 r. Dot. dokonania nowych nasadzeń drzew w rejonie Al. 800-lecia oraz utworzenia w okolicy ronda im. Zygmunta Zaremby warunków do odpoczynku dla osób przemieszczających się tamtędy

Interpelacja

Załącznik nr 1. 

Załącznik nr 2.

Odpowiedź

74.J. Dziemdziora 7.05.2019 r. 8.05.2019 r.Dot. dokonania demontażu ławki przy ul. Daniłowskiego

Interpelacja 

Załącznik nr 1

Odpowiedź

75.W. Olejnik7.05.2019 r.9.05.2019 r.Dot. byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski 

Interpelacja 

Odpowiedź

76.W. Olejnik 10.05.2019 r.13.05.2019 r.Dot. wprowadzenia możliwości czasowego postoju dla aut parkujących na ul. Dmowskiego 30 B i C

Interpelacja 

Odpowiedź 

77.J. Dziemdziora8.05.2019 r.10.05.2019 r.Dot. napraw cząstkowych dróg i ścieżek rowerowych w 8 puntach miasta

Interpelacja 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Odpowiedź

78. J. Dziemdziora15.05.2019 r.16.05.2019 r.Dot. usunięcia drzewa na ul. Michałowskiej, udzielenia informacji dotyczącej zainstalowanego progu zwalniającego, napraw cząstkowych jezdni oraz usunięcia zwisających gałęzi przy zjeździe na parking Focus Mall od strony ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Odpowiedź

79.J. Dziemdziora22.05.2019 r.23.05.2019 r.Dot. zwłoki w realizacji postulatów mieszkańców dot. remontu chodnika przy ulicy Szkolnej 60

Interpelacja

Załącznik 

Odpowiedź

80. W. Olejnik 28.05.2019 r. 28.05.2019 r.Dot. uzupełnienia danych, dotyczących byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski

Interpelacja

Odpowiedź

81. J. Dziemdziora30.05.2019 r.4.06.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu zniesienie zagrożeń i utrudnień, dla uczestników ruchu drogowego, jakie stwarza bus (z bocznym napisem Kacper) parkowany w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A.

Interpelacja

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

Odpowiedź

82.S. Stachaczyk3.06.2019 r.4.06.2019 r.Dot. usunięcia kolein na przejściu dla pieszych przy II LO na ul. Żeromskiego

Interpelacja

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

Odpowiedź

83. J. Dziemdziora 27.06.2019 r.28.06.2019 r.Dot. 1)  wykoszenia trawy przed blokiem na ul. Kostromskiej 47A,
2)  braku palików podtrzymujących drzewka rosnące przed Szkołą Podstawową nr 2 od strony ul. Modrzewskiego, 
3)  wykonania czynności pielęgnacyjnych żywopłotów po południowej stronie ul. Modrzewskiego,
4)     rozwiązania problemu istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Dzielnej ze ścieżką rowerową,
5)  rozwiązania problemu istniejącego przy wyjeździe z ul. Pawłowską,
6)  usunięcia klawiszowania pokryw studzienek kanalizacyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Kostromskiej z ul. Wiklinową,
7)  wykoszenia pasa drogowego ul. 25 Pułku Piechoty,
8)  podjęcia działań pielęgnacyjnych drzew, które obecnie zasłaniają kierowcom znaki drogowe (np. D-1 - ul. Szkolna od strony ul. Kościelnej)

Interpelacja

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

Odpowiedź

84.J. Dziemdziora 28.06.2019 r.2.07.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu: 1) wykonanie napraw cząstkowych na skrzyżowaniu ul. Zawodzie z ul. Wojska Polskiego, 2) zmodernizowanie skrzyżowania ul. Majora Jana Piwnika z ul. Wojska Polskiego, 3) wyeliminowanie deklarowanego przez ZDiUM poprzecznego zaniżenia jezdni  w Al. Piłsudskiego (pismo DUD.0012-14/2019), 4) wykonanie napraw cząstkowych na ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania  z ul. Kościelną

Interpelacja 

Załącznik

Odpowiedź

85. J. Dziemdziora 1.07.2019 r.2.07.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"

Interpelacja

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

Odpowiedź

86.D. Cecotka8.07.2019 r.10.07.2019 r.Dot. zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź-uzupełnienie

87. J. Dziemdziora9.07.2019 r.10.07.2019 r.Dot. udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków

Interpelacja

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

Odpowiedź

88.D.Cecotka8.07.2019 r.10.07.2019 r.Dot. terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej

Zapytanie

Załącznik

Odpowiedź

89.D. Cecotka8.07.2019 r.10.07.2019 r.Dot. darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi

Interpelacja

Odpowiedź

90.D. Cecotka8.07.2019 r.10.07.2019 r.Dot. wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto

Interpelacja

Odpowiedź

91.J. Dziemdziora12.07.2019 r.16.07.2019 r.Dot. infrastruktury drogowej – potrzeby cd.

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź

92.J. Dziemdziora17.07.2019 r.18.07.2019 r.

Dot. usunięcia dysfunkcji psujących wizerunek miasta:
1. Składowisko różnego rodzaju odpadów na terenie po północnej stronie POLO Marketu przy ul. Belzackiej 69
i południowej wieżowca przy ul. Słowackiego 106 oraz przy ogrodzeniu Uniwersytetu i drodze dojazdowej do niego.
2. Spróchniałe i zgnite elementy kładki w parku Belzackim.
3. Leżąca w rowie barierka po zachodniej stronie ul. Łódzkiej, pomiędzy ścieżką rowerową, a jezdnią w pobliżu ul. Gęsiej.

Interpelacja

Załączniki

Odpowiedź 

93.J. Dziemdziora19.07.2019 r.22.07.2019 r.Dot. transportu betonu na terenie Miasta i zagrożenia

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Odpowiedź

94.W. Olejnik31.07.2019 r.2.08.2019 r.Dot. zakupu strojów członkom Miejskiej Orkiestry Dętej

Interpelacja

Odpowiedź

95. W. Olejnik31.07.2019 r. 2.08.2019 r.Dot. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące budynków mieszkalnych, które zostały przejęte przez gminę Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa

Interpelacja

Odpowiedź

96.J. Dziemdziora1.08.2019 r.2.08.2019 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie następujących dysfunkcji:
1. Uszkodzony próg zwalniający na ul. Wąskiej 10A. 2. Dwie dziury w jezdni na ul. Rolniczej przy przejeździe kolejowym.
3. Dziury w jezdni ul. Twardosławickiej w szczególności na wysokości posesji nr 61A i 59A.
4. Zwisające gałęzie na ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Matejki.
5. Śmieci wokół wiaty przystankowej po północnej stronie Al. Sikorskiego w pobliżu Al. AK.
6. Po północnej stronie ul. Twardosławickiej w pobliżu ronda Zaremby leżący znak drogowy D-15

Interpelacja

Odpowiedź

97. J. Dziemdziora8.08.2019 r.9.08.2019 r.dot. podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie opisanych dysfunkcji na terenie miasta oraz udzielenia informacji na jakiej podstawie dokonano zmiany oznakowania pionowego ścieżki rowerowej na ul. Kostromskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jaworową

Interpelacja

Odpowiedź

98. J. Dziemdziora12.08.2019 r.16.08.2019 r.dot. podjęcia stosownych działań porządkowych w zakresie wykoszenia traw i chwastów w rejonie ul. Szymanowskiego

Interpelacja 

Załącznik nr 1

Odpowiedź

99.D. Cecotka19.08.2019 r.20.08.2019 r.dot. przycięcia żywopłotu ograniczającego widoczność kierowcom na skrzyżowaniu  ul. Garbarskiej z ul. Krasickiego

Interpelacja

Odpowiedź

100.D. Cecotka19.08.2019 r.20.08.2019 r.dot. poprawienia drogi wewnętrznej po budowie parkingów na osiedlu Wyzwolenia

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełninie

101. A. Piekarski20.08.2019 r.22.08.2019 dot. przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej

Interpelacja

Odpowiedź

102. A. Piekarski20.08.2019 r.22.08.2019 r.dot. ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22

Interpelacja

Odpowiedź

103.J. Dziemdziora23.08.2019 r.23.08.2019 r.dot. udzielenia informacji czy do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło zawiadomienie z Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestaniu nadzoru nad placem zabaw na oś. Łódzka. Jeżeli tak, to jakie działania zostaną podjęte

Interpelacja

Odpowiedź

104.W. Olejnik21.08.2019 r.23.08.2019 r.dot. zainstalowania oświetlenia na terenie Parku Sportowego "Wyzwolenie" zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź 

105.J. Dziemdziora26.08.2019 r.26.08.2019 r.dot. udzielenia informacji jakie zostaną podjęte działania mające na celu likwidację plagi szczurów w parku Belzackim i terenie przyległym

Interpelacja

Odpowiedź

106.J. Dziemdziora29.08.2019 r.29.08.2019 r.dot.  podjęcia stosownych czynności w celu sprawdzenia samochodu bez tablic rejestracyjnych znajdującego się na parkingu przy ul. Spacerowej

Interpelacja

Zał. 1/2

Zał. 2/2

Odpowiedź 

107.A. Piekarski27.08.2019 r.29.08.2019 r.dot. poprawienia nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie nad ul. Miast Partnerskich

Interpelacja

Odpowiedź

108.A. Piekarski27.08.2019 r.29.08.2019 r.dot. wybudowania placu zabaw na działce nr 100 obręb 19 przy zbiegu ulic Rumiankowej i Cytrynowej

Interpelacja

Odpowiedź

109.A. Piekarski27.08.2019 r.29.08.2019 r.dot. zainstalowania budek lęgowych dla jerzyków na szczytach bloków na terenie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

110.D. Cecotka5.09.2019 r.9.09.2019 r.dot. przystąpienia przez Urząd Miasta do akcji udostępniania mieszkańcom budek lęgowych dla jerzyków

Interpelacja

Odpowiedź

111.

D. Cecotka

5.09.2019 r.9.09.2019 r.dot. ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełnienie

112.D. Cecotka6.09.2019 r. dot. rozważenia możliwości  zmiany  organizacji  ruchu na  skrzyżowaniu  ulic  Wojska  Polskiego-Armii  Krajowej

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź - uzupełnienie

113.J. Dziemdziora11.09.2019 r.16.09.2019 r.dot. utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji terenów zielonych

Interpelacja

Odpowiedź

Zał.

114.J. Dziemdziora13.09.2019 r.16.09.2019 r.dot. ponownego udzielenia odpowiedzi w sprawie plagi szczurów

Interpelacja

Odpowiedź 

115.

J. Dziemdziora

16.09.2019 r. dot. chodnika po północnej stronie ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Odpowiedź

116.W. Olejnik25.09.2019 r.30.09.2019 r.dot. dostosowania chodników i przejść dla mieszkańców w obrębie ronda Dmowskiego/AK/Żelaznej/Górnej

Interpelacja

Odpowiedź

117.W. Olejnik25.09.2019 r.30.09.2019 r.dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

118.J. Dziemdziora26.09.2019 r.1.10.2019 r.dot. cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź 

119.J. Dziemdziora27.09.2019 r.1.10.2019 r.dot. podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza

Interpelacja

Odpowiedź

120.J. Dziemdziora27.09.2019 r.03.10.2019 r.dot. oświetlenia ulicznego - ul. Energetyków

Interpelacja

Odpowiedź

121.

J. Dziemdziora

01.10.2019 r.03.10.2019 r.dot. złego stanu jezdni - ul. Roosevelta

Interpelacja

Odpowiedź

122.J. Dziemdziora03.10.2019 r.04.10.2019 r.dot. utworzenia Izby Pamięci – Piotrkowskie Huty Szkła

Interpelacja

Odpowiedź

123.

J. Dziemdziora

03.10.2019 r.03.10.2019 r.dot. niszczenia drogi przez pojazdy budowy

Interpelacja

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Odpowiedź 

124.J. Dziemdziora04.10.2019 r.08.10.2019 r.dot.  Al. 800-lecia – wystąpienie 6

Interpelacja

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Odpowiedź

125.J. Dziemdziora9.10.2019 r.11.10.2019 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy oś. Łódzka a Wysoka

Interpelacja

Odpowiedź

126.J. Dziemdziora21.10.2019 r.23.10.2019 r.dot. uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 01.10.2019 r. dot. złego stanu technicznego ul. Roosevelta

Interpelacja

Zał. nr 1

Odpowiedź

127.D. Cecotka23.10.2019 r.28.10.2019 r.dot. okresowego zastosowania znaków B-36 i T-24 na ul. Armii Krajowej i parkingu na wysokości III LO

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

128.J. Dziemdziora25.10.2019 r.30.10.2019 r.dot. remontów dróg i postulatów mieszkańców

Interpelacja

Załącznik nr 1

Odpowiedź

129.W. Olejnik30.10.2019 r.31.10.2019 r.dot. interwencji w/s pojawiających się gryzoni przy zabudowaniach na ul. Nałkowskiej, Górniczej i Gałczyńskiego 3,4

Interpelacja

Odpowiedź

130.W. Olejnik30.10.2019 r.31.10.2019 r.dot. kontroli bezpieczeństwa w obrębie sklepu monopolowego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej

Interpelacja

Odpowiedź

131.J. Dziemdziora4.11.2019 r.6.11.2019 r.dot. zainstalowania w rejonie skrzyżowania ul. Gęsiej i Łódzkiej słupa ogłoszeniowego lub innego urządzenia, na którym byłaby możliwość umieszczania rożnego rodzaju ogłoszeń

Interpelacja

Odpowiedź

132.M. Wężyk-Głowacka3.11.2019 r.6.11.2019 r.dot. propozycje zmian organizacji ruchu drogowego na wybranych ulicach, w związku z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

133.M. Wężyk-Głowacka3.11.2019 r.6.11.2019 r.dot. rozważenia możliwości dodatkowego oznakowania odcinka ulicy Al. Armii Krajowej obok III Liceum Ogólnokształcącego znakami B-36 oraz T-24Interpelacja
133.M. Wężyk-Głowacka3.11.2019 r.6.11.2019 r.dot. zmiany organizacji ruchu na rondzie u zbiegu ulic: Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelaznej i Górnej

Interpelacja

Odpowiedź

134.J. Dziemdziora13.11.2019 r.18.11.2019 r.dot.  sprawdzenia, czy pojazd zaparkowany przy ul. Kołłątaja w sposób uprawniony zajmuje miejsce przewidziane dla posiadaczy Europejskiej Karty Parkingowej

Interpelacja

Odpowiedź

135.J. Dziemdziora19.11.2019 r.20.11.2019 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytania dot. budynków znajdujących się na terenie Parku Belzackiego oraz podjęcia stosownych działań porządkowych po północnej stronie ul. Kasztanowej

Interpelacja

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Odpowiedź

136.J. Dziemdziora20.11.2019 r.25.11.2019 r.dot. ustawienia w okolicy cmentarza toalety typu TOI TOI

Interpelacja

Odpowiedź

137.J. Dziemdziora22.11.2019 r.25.11.2019 r.dot. zmiany godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego

Interpelacja

Odpowiedź

138. A. Piekarski27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. wybudowania ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wierzejskiej

Interpelacja

Odpowiedź 

139.W. Olejnik27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. rozważenia zmiany przepisów umożliwiających łowienia ryb w stawie w Parku Belzackim

Interpelacja

Odpowiedź

140.W. Olejnik27.11.2019 r. 28.11.2019 r.dot. wydrukowania ulotek informacyjnych dla obcokrajowców, dot. segregacji śmieci 

Interpelacja

Odpowiedź

141.A. Piekarski27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. wykonania brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirki

Interpelacja

Odpowiedź

142.A. Piekarski27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22

Interpelacja

Odpowiedź 1

Uzupełnienie odpowiedzi

143.A Piekarski27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. poprawienia stanu technicznego ul. Jeziornej, w szczególności na odcinku od kościoła św. Alberta do ul. Wierzejskiej

Interpelacja

Odpowiedź

144.A. Piekarski27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. wprowadzenia zmian w kursach autobusów MZK oraz ustawienia przystanków autobusowych na ul. Wierzejskiej

Interpelacja

Odpowiedź 

145.L. Kaźmierczak27.11.2019 r.28.11.2019 r.dot. ustawienia znaku zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Wiejskiej

Interpelacja

Odpowiedź 1

Uzupełnienie odpowiedzi

146.W. Olejnik4.12.2019 r.5.12.2019 r.dot. naprawy progu zwalniającego

Interpelacja

Odpowiedź

147.S. Stachaczyk9.12.2019 r.11.12.2019 r.dot. udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie działania podjęło miasto Piotrków Trybunalski aby znaleźć się w realizowanym przez rząd programie 100 obwodnic

Interpelacja

Odpowiedź

148.A. Piekarski12.12.2019 r.16.12.2019 r.w/s wprowadzenia kursu autobusów MZK na ul. Glinianej i ustawienia przystanku autobusowego na ul. Glinianej

Interpelacja 

Odpowiedź

149.A. Piekarski12.12.2019 r.16.12.2019 r.w/s poprawy stanu technicznego ulicy Gospodarczej

Interpelacja

Odpowiedź

150.S. Więcławska13.12.2019 r.17.12.2019 r. dot. dokonania analizy dotychczasowego oświetlenia zastosowanego w al. Mikołaja Kopernika

Interpelacja 

Odpowiedź

151. S. Więcławska13.12.2019 r.17.12.2019 r.dot. naprawy ubytków w nawierzchni na ulicy Świerczowskiej

Interpelacja

Odpowiedź

152.S. Więcławska13.12.2019 r.17.12.2019 r.dot. uzupełnienia braków w oświetleniu na ulicy Żelaznej

Interpelacja 

Odpowiedź

153. J. Dziemdziora16.12.2019 r. 18.12.2019 r.

dot. naprawy oświetlenia przed blokiem nr 54 przy ul. Słowackiego 184

Interpelacja 

Załącznik nr 1

Odpowiedź

154.J. Dziemdziora20.12.2019 r.20.12.2019 r.dot. niszczenia chodnika, zieleni przy Al. 3 Maja 9 

 

Interpelacja 

Załącznik 1/3

Załącznik 2/3

Załącznik 3/3

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

155.A. Piekarski23.12.2019 r.23.12.2019 r.dot. procedury realizacji zadań z listy rezerwowej planowanych
przedsięwzięć

Zapytanie

Odpowiedź

156.J. Dziemdziora23.12.2019 r.31.12.2019 r. dot. podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania dysfunkcji w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź 

156.J. Dziemdziora27.12.2019 r.31.12.2019 r.dot. sprzątania miasta i braku reakcji na jego zgłoszenia w ww. zakresie

Interpelacja

Zał. 1 - śmieci - Energetyków a Kasztanowa-06.12.2019r.

Zał. 2 - śmieci - Energetyków a Kasztanowa - 1 dzień ŚBN-25.12.2019 r.

Zał. 3 - śmieci - ul. Sienkiewicza 14 przy stacji traffo

Zał. 4 śmieci - Strawa przy al. 800-lecia

Zał. 5 - śmieci- trasa

Odpowiedź 

157.J. Dziemdziora30.12.2019 r.31.12.2019r.dot. doświetlenia bądź naprawy oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych

Interpelacja

Zał. 1 - oświetlenie uliczne - przejście - ul. Kobyłeckiego a Sikorskiego

Zał. 2 - oświetlenie uliczne - przejście - stacja paliw AMIC

Zał. 3 - POM-29.12.2019 - trasa - 11.86 km

Odpowiedź