artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.

Nr 

Radny zgłaszający interpelację

Data zgłoszenia

Data przekazania do Prezydenta Miasta

Temat interpelacji

Dokument

1. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020

Zapytanie

Odpowiedź

2. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy progu zwalniającego na ul. Stodolnianej

Interpelacja

Odpowiedź

3. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy ubytku w jezdni na ul. Szpakowej

Interpelacja 

Odpowiedź

4. 

J. Dziemdziora

9.01.2020 r.

13.01.2020 r.

dot. przyczyn wycięcia w ostatnim czasie wielu drzew w Parku Belzackim oraz prośby o poinformowanie o najbliższych zamierzeniach.

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Odpowiedź

5. 

J. Dziemdziora

14.01.202 r.

15.01.2020 r.

dot. doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim, która nawiązuje do interpelacji z dnia 30.12.2019 r. w tej samej kwestii

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełnienie 

6. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej oraz częstszych kontroli prędkości na ul. Sulejowskiej, po obu jej stronach, przed wjazdem na ww. skrzyżowanie

Interpelacja

Odpowiedź

7. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zawiłą

Interpelacja

Odpowiedź

8. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. udzielenia informacji nt. materiałów z jakich wykonano nawierzchnię placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przebywających tam osób

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

9. 

W. Olejnik 

23.01.2010 r. 27.01.2020 r. dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości życia mieszkańców 
ul. Sąsiedzkiej i ul. Migdałowej

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

10. W. Olejnik23.01.2020 r.27.01.2020 r.dot. zmiany lokalizacji elementów małej infrastruktury 
(ławka i stojak na rowery) w obrębie targowiska przy ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Odpowiedź

11.S. Stachaczyk27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. 
rozważenia możliwości podpisania przez miasto Piotrków Trybunalski porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w celu realizacji "Programu Czyste Powietrze" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

12.J. Dziemdziora27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. podjęcia odpowiednich działań wobec drzewa, które rośnie na wysokości nieruchomości nr 179 przy ul. Belzackiej oraz o rozważenie utwardzenia niektórych alejek Parku Belzackiego

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

13.A. Piekarski29.01.2020 r.31.01.2020 r.dot. przekazania informacji dotyczących zasad i harmonogramu przeprowadzania kontroli nawierzchni placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz informacji na temat wykonanych konserwacji nawierzchni

Zapytanie

Odpowiedź

14.J. Dziemdziora4.02.2020 r.5.02.2020 r.dot. napraw cząstkowych niektórych ulic w celu likwidacji zastojów wody przy poboczach (np. ul. Twardosławicka, ul. Wiatraczna, w pobliżu ulic Brzeźnickiej i Nowowiejskiej)

Interpelacja

Zał.1

Zał. 2

Zał. 3

Odpowiedź

15.Ł. Janik 5.02.2020 r.10.02.2020 r.dot. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku gdy wystąpi przekroczenie norm jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

16.J. Dziemdziora6.02.2020 r.10.02.2020 r.nawiązanie do interpelacji radnego z dnia 13.12.2017r. - dotyczącej wyznaczenia i namalowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zawodzie

Interpelacja

Zał. 1 - odpowiedź na interpelację z dn. 13. 12. 2017 r.

Odpowiedź

17.J. Dziemdziora17.02.2020 r.19.02.2020 r.dot. podania numeru uchwały sankcjonującą nazwę miasta Piotrków Trybunalski, a w przypadku jej braku podjęcia czynności mających na celu przygotowanie stosownej uchwały

Interpelacja

Zał.

Odpowiedź

18.J. Dziemdziora18.02.2020 r.20.02.2020 r.dot. uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek

Zał.

Odpowiedź 

Odpowiedź uzupełniająca

Odpowiedź uzupełniająca

19. A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. ponownej prośby o rozważenie ustawienia na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej urządzeń rejestrujących prędkość i/lub wjazd na skrzyżowanie.

Interpelacja

Odpowiedź ZDiUM

Odpowiedź Policji

20.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. zapytań z dnia 16 i 29 stycznia br. w sprawie nawierzchni placu zabaw na Wierzejach i udzielonych na nie odpowiedzi, które budzą jego kolejne wątpliwości w przedmiotowej sprawie.

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzup.

21.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. informacji na temat możliwości zakupienia biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikację i ich popularność wśród pasażerów

Interpelacja

Odpowiedź 

22.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r. dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej tak, by wprowadzić "szybkie linie" – autobusy jeżdżące w kierunku wschód-zachód

Interpelacja

Odpowiedź

23.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. rozważenia możliwości stworzenia toru wrotkowego lub rolkowego

Interpelacja 

Odpowiedź

24.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. zmiany godzin pracy Biura Obsługi Klienta i kasy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z o. o. 

Interpelacja 

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

25.J. Dziemdziora2.03.2020 r.4.03.2020 r.dot. likwidacji zastoju wody po zachodniej stronie hali balonowej przy ul. Belzackiej na chodniku pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

26.J. Dziemdziora4.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. spowodowania, aby podjęto działania zmierzające do realizacji pkt 5 odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek 

Odpowiedź uzupełniająca

27.J. Dziemdziora5.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. uprzątnięcia terenu po północnej stronie ul. Kasztanowej na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej

Wniosek

Zał. nr 1

Śmieci ul. Kasztanowa strona północna

Zał. nr 2 - 

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Odpowiedź

28.J. Dziemdziora10.03.2020 r.10.03.2020 r.dot. ponownego podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości przy ul. Polnej

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

29.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy chodnika na odcinku od ul. Przedborskiej do ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników

Interpelacja

Odpowiedź

30.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ul. Moryca i ul. Krakowskie Przedmieście

Interpelacja

Odpowiedź

31.J. Dziemdziora19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zapobiegawczych dotyczących koronawirusa według sugestii mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego załączonych w interpelacji

Interpelacja

Zał.

Odpowiedź

32.W. Olejnik19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. monitorowania i naprawy ul. Twardosławickiej

Interpelacja

Odpowiedź

33.Ł. Janik, P. Gajda, S. Stachaczyk19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. przedstawienia pełnych informacji odnoszących się do działań Zarządu i Rady Nadzorczej MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w wyspecyfikowanych w interpelacji sprawach

Interpelacja

Odpowiedź

34.J. Dziemdziora23.03.2020 r.25.03.2020 r.dot. wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35

Interpelacja

Zał. 1 - parking - budżet obywatelski

Zał. 2 - parking - budżet... - po naprawie

Zał. 3 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście

Zał. 4 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście do Łódzkiej 35 A

Odpowiedź

35. J. Dziemdziora27.03. 2020 r. 1.04.2020 r.dot. pytania dlaczego stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Piotrkowie Trybunalskim są, w porównaniu do innych miast, wysokie

Interpelacja

Odpowiedź

36.M. Wężyk-Głowacka3.04.2020 r.6.04.2020 r.dot. zorganizowania pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta 
i w jednostkach podległych

Interpelacja

Odpowiedź

37.J. Dziemdziora8.04.2020 r.10.04.2020 r.dot. postulatów mieszkańców dotyczących napraw infrastruktury drogowej w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Zał. 1 - ścieżka rowerowa-Energetyków

Zał. 2 - ścieżka rowerowa Energetyków a Dmowskiego

Odpowiedź

38.Ł. Janik15.04.2020 r.16.04.2020 r.dot. zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

39.Ł. Janik15.04.2020 r.16.04.2020 r.dot. 
podania imiennych składów Rad Nadzorczych w spółkach z większościowym lub minimum 50% udziałem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podania kosztów funkcjonowania Rad Nadzorczych (tylko wynagrodzenia członków) w podziale na poszczególne spółki

Interpelacja

Odpowiedź

40.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. uciążliwości masarni zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jaworowa 5

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca I

Odpowiedź uzupełniająca II

41.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

42.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. wydłużenia cyklu zielonego światła dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Armii Krajowej i al. Generała Władysława Sikorskiego

Interpelacja

Odpowiedź

43.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. postępowań przetargowych na oczyszczanie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

44.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. rozstrzygnięcia postępowań do 30 tys. euro w zakresie utrzymania zieleni lub inwestycji/prac związanych z zielenią na terenie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

45.Ł. Janik20.04.2020 r.22.04.2020 r.dot. zniesienia znaczącego ograniczenia funkcjonowania targowisk miejskich - podczas wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

46.Ł. Janik24.04.2020 r.27.04.2020 r.dot. zniesienia świadczenia usługi rezerwacji stanowiska handlowego na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejsc do tego wyznaczonych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

47.Ł. Janik24.04.2020 r.27.04.220 r.dot. zwolnienia z opłaty targowej obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

48.

Radni Klubu PiS: Ł. Janik,

P. Gajda,

S. Stachaczyk, A. Piekarski

24.04.2020 r.27.04.2020 r.dot. ciepłownictwa w Piotrkowie Trybunalskim a w szczególności podjętemu procesowi likwidacji MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb, i powołaniu nowego, innego podmiotu, który ma realizować zadania z zakresu dostarczenia ciepła i wody ciepłej, na potrzeby mieszkańców naszego miasta

Interpelacja

Odpowiedź

49.W. Olejnik24.04.2020 r. 27.04.2020 r.dot. rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3 za rok 2019

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

50.S. Stachaczyk27.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. stanu technicznego i naprawy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

51.Ł. Janik28.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych

Interpelacja

Odpowiedź

52.

Radni Klubu PiS:

Ł. Janik,

P. Gajda,

S. Stachaczyk, A. Piekarski

28.04.2020 r.29.04.2020 r.dot. złożenia wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie do zakupu: komputerów – laptopów, tabletów dla uczniów i nauczycieli

Interpelacja

Odpowiedź

53.M. Wężyk - Głowacka04.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok

Interpelacja

Odpowiedź

54.Ł. Janik05.05.020 r.06.05.2020 r.dot. zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełniająca

55.Ł. Janik05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych w czasie zagrożenia epidemicznego

Interpelacja

Odpowiedź

56.Ł. Janik 05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. Interpelacja
57.Ł. Janik05.05.2020 r.06.05.2020 r.dot. zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta z powodu obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Interpelacja

Odpowiedź

Skany protokołów przekazania masek ochronnych

 

58.Ł. Janik06.05.2020 r. 11.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia od godz. 04.00 na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

59.J. Dziemdziora06.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. dokończenia budowy parkingu przy ul. Kobyłeckiego w celu poprawy wizerunku tego regionu miasta

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

60.J. Dziemdziora7.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. łamania przepisów o ruchu drogowym oraz utrudnienia po wschodniej stronie ul. Konopnickiej w pobliżu ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

61.Ł. Janik7.05.2020 r.11.05.2020 r.dot. wykupu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim przez najemców

Interpelacja

Zał. 1 - Pismo Wojewody Łódzkiego

Odpowiedź

62.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. subwencji, dotacji przekazywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz inne podmioty na rzecz ,"Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 30.04.2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

63.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. kosztów utrzymania ,"Mediateki"' - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje utrzymanie? 

Interpelacja

Odpowiedź

64.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. usług zewnętrznych wykonywanych na rzecz ,"Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile wynoszą koszty usług obcych?

Interpelacja

Odpowiedź

65.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. inwestycji związanej z budową "Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje mieszkańców?

Interpelacja

Odpowiedź

66.Ł. Janik12.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. inwestycji związanej z budową "Mediateki" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztowała budowa i wyposażenie ,"Mediateki"?

Interpelacja

Odpowiedź

Zał. 1 - Zał. 1 Oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa

67.J. Dziemdziora14.05.2020 r.15.05.2020 r.dot. wyłączeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

68.M. Wężyk-Głowacka14.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. wsparcia w postaci maseczek dla pracowników lokalnych osiedlowych sklepów "Społem" PSS w Piotrkowie Trybunalskim w celu zapewnienia bezpiecznej pracy zgodnie z wymaganiami Ministra ZdrowiaInterpelacja
69.M. Wężyk-Głowacka19.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. przywrócenia ulicznego oświetlenia na ulicy ŁódzkiejInterpelacja
70.Ł. Janik19.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej

Interpelacja

Odpowiedź

71.Ł. Janik20.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia ulicznego od godz. 3.00 nad ranem na ulicach Piotrkowa TrybunalskiegoInterpelacja
72.M. Wężyk-Głowacka20.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. zniesienia lub obniżenia stawek opłaty targowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

73.J. Dziemdziora21.05.2020 r.22.05.2020 r.dot. podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta

Interpelacja

Zał. 1 - Interpelacja z 06.02.2020 przejście dla pieszych

Zał. 2 - wiadukt nad A - 1 - plan

Zał. 3 - wiadukt na ul. WP nad A -1-droga serwisowa

Zał. 4 - wiadukt na ul. WP nad A -1-widok o d strony ul. Wiatracznej

74.Ł. Janik26.05.2020 r.27.05.2020 r.dot. braku reakcji przez służby odpowiedzialne za opróżnianie koszyInterpelacja
75.Ł. Janik26.05.2020 r.27.05.2020 r.dot. programu dofinansowania instalacji do zbieranie wody opadowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Deszczówka – gromadzenie wód opadowych"

Interpelacja

Odpowiedź

76.S. Stachaczyk27.05.2020 r.28.05.2020 r.dot. ponownego uruchomienia oświetlenia nocnego 
w ciągu ulic: Kostromska, Polna, Łódzka szczególnie w godzinach od 3:00 rano
Interpelacja
77.S. Stachaczyk27.05.2020 r.28.05.2020 r.dot. poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Belzackiej z ul. DworskąInterpelacja