artykuł nr 1

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych


Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

Do zakresu działania komisji należy m.in.: planowanie, realizacja i wnioskowanie w sprawach wydatków budżetowych na inwestycje i remonty, opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowywanych przez Biuro Inżyniera Miasta i Biuro Inwestycji i Remontów, monitorowanie realizacji przyjętych przez Radę Miasta programów i strategii oraz polityki promocyjnej miasta, przyjmowanie corocznych sprawozdań z zakresu działalności merytorycznej podmiotów z udziałem gminy, podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania i kompleksowej obsługi inwestorów w mieście oraz rozpatrywanie odwołań mieszkańców od ogłoszonego przez Komisję Mieszkaniową projektu listy osób upoważnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gmin


  1. Czechowska Krystyna
  2. Dziemdziora Jan  
  3. Gajda Piotr
  4. Kaźmierczak Lech
  5. Olejnik Wiesława
  6. Piekarski Andrzej
  7. Stachaczyk Sergiusz
  8. Staszek Mariusz
  9. Więcławska Sylwia - Wiceprzewodnicząca
  10. Wójcik Jadwig Przewodnicząca

 

Załączniki:
Protokół Nr VIII/19 z dn. 15.04.2019 r. wspólne posiedzenie 3 komisjiMB
Protokół Nr VII/19 z dn. 22.03.2019 r.MB
Protokół Nr VI/19 z dn. 22.02.2019 r.MB
Protokół Nr V/19 z dn. 25.01.2019 r.12 MB
Protokół Nr IV/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.10 MB
Protokół Nr III/18 z dn. 13.12.2018 r.MB
Protokół Nr II z dn. 05.12.2018 r.340 KB
Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.MB
Protokół Nr IX/19 z dn. 10.05.2019 r.138 KB
Protokół Nr X/19 z dn. 24.05.2019r.632 KB
Protokół Nr XI/19 z dn. 24.06.2019 r. wspólne posiedzenie 2 komisjiMB
Protokół Nr XII/19 z dn. 8.07.2019 r. wspólne posiedzenie 4 komisjiMB
Protokół Nr XIII/19 z dn. 22.08.2019 r.MB
Protokół Nr XIV/19 z dn. 19.09.2019 r.MB
Protokół Nr XV/19 z dn. 24.10.2019 r.MB
Protokół Nr XVI/19 z dn. 22.11.2019 r.MB
Protokół Nr XVII/19 z dn. 28.11.2019r.MB
Protokół Nr XVIII/19 z dn. 16.12.2019 r. - wspólne posiedzenie 2 komisjiMB
Protokół Nr XIX/20 z dn. 23.01.2020 r.352 KB
Protokół Nr XX/20 z dn. 20.02.2020 r.192 KB
Protokół Nr XXI/20 z dn. 18.03.2020 r. - wspólne posiedzenie 8 komisjiMB
Protokół Nr XXII/20 z dn. 28.04.2020 r.246 KB
Protokół Nr XXIII/20 z dn. 14.05.2020 r., w trybie korespondencyjnym930 KB
Protokół Nr XXIV/20 z dn. 26.05.2020 r. w trybie korespondencyjnym824 KB
Protokół Nr XXV/20 z dn. 23.06.2020 r. - w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XXVI/20 z dn. 14.07.2020 r. 93 KB
Protokół Nr XXVII/20 z dnia 25.08.2020 roku17 KB
Protokół Nr XXVIII/20 z dnia 29.09.2020 roku24 KB
Protokół Nr XXIX z dn. 28.10.2020 r., w trybie korespondencyjnym25 KB
Protokół Nr XXX/20 z dn. 24.11.2020 r., w trybie korespondencyjnym26 KB
Protokół Nr XXXI/20 z dn. 3.12.2020 r., w trybie korespondencyjnym24 KB
Protokół Nr XXXII/20 z dn. 18.12.2020 r., w trybie korespondencyjnym23 KB
Protokół Nr XXXIII/21 z dn. 26.01.2021 r., w trybie korespondencyjnym25 KB