artykuł nr 1

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego


Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i  Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb, wdrażanie i monitorowanie programu „Bezpieczne Miasto”, działalność jednostek pomocniczych gminy, funkcjonowanie targowisk miejskich, funkcjonowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, estetyka i porządek na terenie miasta oraz inwentaryzacja mienia komunalnego.


  1. Cecotka Dariusz
  2. Czajka Rafał
  3. Czyżyński Konrad
  4. Dziemdziora Jan
  5. Pencina Ludomir
  6. Pęcina Bogumił - Wiceprzewodniczący
  7. Piekarski Andrzej
  8. Stachaczyk Sergiusz  
  9. Tera Monika - Przewodnicząca

 

Załączniki:
Protokół Nr I/18 z dn. 4.12.2018 r.338 KB
Protokół Nr II/18 z dn. 14.12.2018 r.MB
Protokół Nr III/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.10 MB
Protokół Nr IV/19 z dn. 25.01.2019 r.MB
Protokół Nr V/19 z dn. 25.02.2019 r.MB
Protokół Nr VI/19 z dn. 25.03.2019 r.895 KB
Protokół nr VII/19 z dn. 15.04.2019r. wspólne posiedzenie 3 komisjiMB
Protokół nr VIII/19 z dn. 9.05.2019 r.MB
Protokół nr IX/19 z dn. 27.05.2019 r.462 KB
Protokół Nr X/19 z dn. 24.06.2019 r. wspólne posiedzenie 2 komisjiMB
Protokół nr XI/19 z dn. 8.07.2019r. - wspólne posiedzenie 4 komisjiMB
Protokół nr XII/19 z dn. 26.08.2019r.MB
Protokół nr XIII/19 z dn. 23.09.2019 r.175 KB
Protokół Nr XIV/19 z dn. 28.10.2019r.MB
Protokół Nr XV/19 z dn. 25.11.2019r.MB
Protokół Nr XVI/19 z dn. 27.11.2019r.MB
Protokół Nr XVII/19 z dn. 16.12.2019r.MB
Protokół Nr XVIII/20 z dn. 27.01.2020 r.MB
Protokół Nr XIX/20 z dn. 24.02.2020 r.MB
Protokół Nr XX/20 z dn. 18.03.2020 r. - wspólne posiedzenie 8 komisjiMB
Protokół XXI/20 z dn. 14.05.2020 r., w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XXII/20 z dn. 26.05.2020 r. - w trybie korespondencyjnym816 KB
Protokół Nr XXIII/20 z dn. 23.06.2020 r. - w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XXIV/20 z dn. 14.07.2020 r. - w trybie korespondencyjnym28 KB
Protokół Nr XXV/20 z dn. 25.08.2020r. - w trybie korespondencyjnym29 KB
Protokół Nr XXVI/20 z dn. 29.09.2020 r. - w trybie korespondencyjnym31 KB
Protokół Nr XXVII/20 z dn. 28.10.2020 r., w trybie korespondencyjnym32 KB
Protokół Nr XXVIII/20 z dn. 24.11.2020 r., w trybie korespondencyjnym29 KB
Protokół Nr XXIX/20 z dn. 03.12.2020 r., w trybie korespondencyjnym25 KB
Protokół Nr XXX/20 z dn. 18.12.2020 r., w trybie korespondencyjnym29 KB