artykuł nr 1

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych


Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca z placówkami opieki zdrowotnej z terenu miasta, współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego i domami pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z domami pomocy społecznej działającymi na terenie miasta, współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, opieka nad ludźmi bezdomnymi, pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, szkolnictwo.


  1. Błaszczyński Marian
  2. Czechowska Krystyna
  3. Czubała Urszula - Wiceprzewodnicząca
  4. Dajcz Sławomir
  5. Masiarek Piotr - Przewodniczący
  6. Olejnik Wiesława
  7. Pencina Ludomir
  8. Wężyk-Głowacka Marlena
  9. Więcławska Sylwia

 

Załączniki:
Protokół Nr XI/19 z dn. 20.09.2019 r.214 KB
Protokół Nr X/19 z dn. 21.08.2019 r.MB
Protokół Nr IX/19 z dn. 8.07.2019 r. - wspólne posiedzenie 4 komisji160 KB
Protokół Nr VIII/19 z dn. 18.06.2019r.152 KB
Protokół Nr VII/19 z dn. 28.05.2019 r.250 KB
Protokół Nr VI/19 z dn. 8.05.2019 r.1,023 KB
Protokół Nr V/19 z dn. 10.04.2019 r.MB
Protokół Nr IV/18 z dn. 20.03.2019 r.MB
Protokół Nr III/18 z dn. 21.01.2019 r.MB
Protokół Nr II/18 z dn. 12.12.2018 r.MB
Protokół Nr I/18 z dn. 5.12.2018 r.719 KB
Protokół Nr XII/19 z dn. 22.10.2019 r.MB
Protokół Nr XIII/19 z dn. 19.11.2019r.MB
Protokół Nr XV/19 z dn. 10.12.2019r.MB
Protokół Nr XIV/19 z dn. 3.12.2019r.MB
Protokół Nr XVI/19 z dn. 21.01.2020r.MB
Protokół Nr XVII/20 z dn. 18.02.2020 r.MB
Protokół Nr XVIII/20 z dn. 18.03.2020 r. - wspólne posiedzenie 8 komisjiMB
Protokół Nr XIX/20 z dn. 28.04.2020 r. w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XX/20 z dn. 14.05.2020 r., w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XXI/20 z dn. 21.06.2020 r. - w trybie korespondencyjnym777 KB
Protokół Nr XXII/20 z dn. 23 czerwca 2020 r. - w trybie korespondencyjnymMB
Protokół Nr XXIII/20 z dn. 14.07.2020 roku - w trybie korespondencyjnym26 KB
Protokół Nr XXIV/20 z dn. 25.08.2020 roku - w trybie korespondencyjnym27 KB
Protokół Nr XXV/20 z dn. 29.09.2020 r., w trybie korespondencyjnym25 KB
Protokół Nr XXVI/20 z dn. 28.10.2020 r., w trybie korespondencyjnym21 KB
Protokół Nr XXVII/20 z dn. 24.11.2020 r. - w trybie korespondencyjnym25 KB
Protokół Nr XXVIII/20 z dn. 3.12.2020 r. - w trybie korespondencyjnym26 KB
Protokół Nr XXIX/20 z dn. 18.12.2020 r. - w trybie korespondencyjnym18 KB
Protokół Nr XXX/21 z dn. 26.01.2021 r. - w trybie korespondencyjnym17 KB