artykuł nr 1

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej


Komisja Kultury i Kultury Fizycznej

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z: kulturą i kulturą fizyczną, rekreacją oraz kontaktami zagranicznymi niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.


  1. Błaszczyński Marian
  2. Cecotka Dariusz - Wiceprzewodniczący
  3. Kaźmierczak Lech - Przewodniczący
  4. Madej Halina
  5. Masiarek Piotr
  6. Pencina Ludomir
  7. Pęcina Bogumił
  8. Staszek Mariusz  
  9. Wężyk-Głowacka Marlena