artykuł nr 1

Komisja Oświaty i Nauki


Komisja Oświaty i Nauki

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z oświatą, nauką i wychowaniem, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.


  1. Błaszczyński Marian
  2. Czajka Rafał - Przewodniczący     
  3. Czyżyński Konrad - Wiceprzewodniczący
  4. Janik Łukasz
  5. Masiarek Piotr
  6. Olejnik Wiesława
  7. Pęcina Bogumił
  8. Więcławska Sylwia