artykuł nr 1

LI Sesja Rady Miasta z 24 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LI/635/18 w/s skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim432 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/634/18 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019, które pozostawia sie bez dalszego biegu142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/633/18 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, które pozostawia sie bez dalszego biegu138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/632/18 w/s wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/631/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/630/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje - ul. Dalekiej i ul. Dalekiej265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/629/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 73-83256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/628/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orzechowej 16262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/627/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/626/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer