artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/625/17 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego320 KB
Uchwała XLIX/624/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego890 KB
Uchwała Nr XLIX/623/17 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawaMB
Uchwała Nr XLIX/622/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków838 KB
Uchwała Nr XLIX/621/17 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie453 KB
Uchwała Nr XLIX/620/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim888 KB
Uchwała Nr XLIX/619/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim809 KB
Uchwała Nr XLIX/618/17 w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności GospodarczejMB
Uchwała Nr XLIX/617/17 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rokMB
Uchwała Nr XLIX/616/17 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok669 KB
Uchwała Nr XLIX/615/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9 - ul. Jerozolimskiej 39/41 - ul. Handlowej 4.317 KB
Uchwała Nr XLIX/614/17 w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną zdrowia410 KB
Uchwała Nr XLIX/613/17 w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki334 KB
Uchwała Nr XLIX/612/17 w/s sprzedaży nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej331 KB
Uchwała Nr XLIX/611/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rokMB
* Załącznik do Uchwały nr XLIX/610/17 Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021MB
Uchwała Nr XLIX/610/17 w/s przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021"265 KB
*Załącznik Nr 2/B do Uchwały Nr XLIX/609/17 MB
Uchwała Nr XLIX/609/17 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2018 r.MB
Uchwała Nr XLIX/608/17 w/s przyjęcia WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2036MB
Uchwała nr XLIX/607/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rokMB
Uchwała nr XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB