artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta z 29 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/328/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 MB
Uchwała Nr XXIV/329/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok10 MB
Uchwała Nr XXIV/337/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXIV/336/I6 zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXIV/335/16 w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach procedury repatriacyjnej siedmiu nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia473 KB
Uchwała Nr XXIV/334/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018MB
Uchwała Nr XXIV/333/16 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMB
Uchwała Nr XXIV/332/16 w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXIV/331/16 w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXIV/330/16 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164MB