artykuł nr 1

XXI Sesja Rady Miasta z 22 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/312/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXI/311/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miastaMB
Uchwała Nr XXI/310/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miastaMB
Uchwała Nr XXI/309/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
Uchwała Nr XXI/308/16 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMB
Uchwała Nr XXI/307/16 w sprawie zmiany "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020"MB
* Załącznik do Uchwały Nr XXI/306/16 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018MB
Uchwała Nr XXI/306/16 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018"MB
Uchwała Nr XXI/305/16 w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej - Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznejMB
Uchwała Nr XXI/304/16 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f968 KB
Uchwała Nr XXI/303/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ks. P. ŚciegiennegoMB
Uchwała Nr XXI/302/16 w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziMB
Uchwała Nr XXI/301/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rokMB
* Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/300/16MB
* Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/300/16MB
Uchwała Nr XXI/300/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXI/299/16 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXI/298/16 zmieniająca Uchwałę Nr 11/9/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXI/297/16 w sprawie odwołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB