artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miasta247 KB
Projekt Uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi502 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski Łódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejMB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 41 jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha899 KB
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parkowej-Morgowej oznaczonej nr działki 478/1 o powierzchni 0,1502 ha472 KB
* Załącznik do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki41 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki107 KB
* Załącznik do projektu Uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej39 KB
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej240 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.18 MB
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB