artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Załącznik do projektu uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s traty mocy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały W/S nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej 37 (obręb 18) oznaczonej nr działek: 91/6 i 91/32 o łącznej powierzchni 0,4293 ha. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej 37 (obręb 18) oznaczonej nr działek: 91/6 i 91/32 o łącznej powierzchni 0,4293 ha. 240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Energetyków-Graniczna-Wronia. 236 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kochanowskiego106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer