artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Uzasadnienie do projektu uchwały94 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę135 KB
* Uzasadnienie do projektu uchwały93 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego143 KB
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa186 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II325 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwałyMB
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim135 KB
* Wyjaśnienie Prezydenta Miasta do projektu uchwały28 KB
* Zmiany w planie nakładów na inwestycje33 KB
* Zmiany w planie wydatków budżetowych39 KB
* Zmiany w planie wydatków budżetowych33 KB
* Zmiany w planie dochodów budżetowych40 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.32 KB
* Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do WPF36 KB
* Przedsięwzięcia do WPF141 KB
* Wieloletnia Prognoza Finansowa111 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KB