artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta z 23 września 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/181/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego976 KB
Uchwała XiV/180/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KB
Uchwała XiV/179/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu220 KB
Uchwała XiV/178/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu220 KB
Uchwała XiV/177/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu231 KB
Uchwała XiV/176/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KB
Uchwała XiV/175/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KB
Uchwała XiV/174/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu226 KB
Uchwała XiV/173/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu212 KB
Uchwała XiV/172/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu225 KB
Uchwała XiV/171/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu222 KB
Uchwała XiV/170/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu218 KB
Uchwała XiV/169/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu223 KB
Uchwała XIV/168/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu223 KB
Uchwała Nr XIV/167/15 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczacego rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu słuzbowego Przewodniczacemu Rady Miasta Piotrkowa Tybunalskiego209 KB
Uchwała Nr XIV/166/15 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim372 KB
Uchwała Nr XIV/165/15 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim433 KB
Uchwała Nr XIV/164/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic : Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XIV/163/15 w sprawie stwierdzenia, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo miasta Piotrkowa Trybunalskiego180 KB
Uchwała Nr XIV/165/15 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim433 KB
Uchwała Nr XIV/162/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanych działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz177 KB
Uchwała Nr XIV/161/15 w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 20/26 - Owocowej 12-18, oznaczonej jako działka nr 89/18 o powierzchni 0,1184 ha obręb 23235 KB
Uchwała Nr VIX/160/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164193 KB
Uchwała Nr XIV/159/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMB
Uchwała Nr XIV/158/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB