artykuł nr 1

IX Sesja Rady Miasta 27 maja 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr IX/123/15 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr IX/122/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego489 KB
Uchwała Nr IX/121/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 226 KB
Uchwała Nr IX/120/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzgnięcie nadzorcze222 KB
Uchwała Nr IX/119/15 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim192 KB
Uchwała Nr IX/118/15 w sprawie określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych 270 KB
Uchwała Nr IX/117/15 w sprawie wyrazenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha i 128/3 o powierzchni 0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego oznaczonej nr działki 129/2 o powierzchni 0,1340 ha250 KB
Uchwała Nr IX/116/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiacych własonść gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne212 KB
Uchwała Nr IX/115/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7173 KB
Uchwała Nr IX/114/15 w sprawie zamiany nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej stanowiącą własność osoby fizycznej207 KB
Uchwała Nr IX/113/15 w sprawie zmiany nieruchomości stanowiacej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiacą własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 38199 KB
Uchwała Nr IX/112/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMB
Uchwała Nr IX/111/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB
Uchwała Nr IX/110/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego absolutorium ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 r240 KB
Uchwała Nr IX/109/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok218 KB