artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady IX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o sesjiMB
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorczeMB
projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim104 KB
w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich uzytkowników wieczystych280 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych280 KB
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.180 KB
projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7.171 KB
projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej, stanowiącą własność osoby fizycznej.168 KB
projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 38.170 KB
projekt uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 25, ul. Żeglarskiej 25a, ul. Żeglarskiej 25b i ul. Żeglarskiej 25c.234 KB
Załączniki289 KB
Wyjasnienia Prezydenta Miasta do WPF34 KB
Wieloletnia Prognoza Finansowa109 KB
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego592 KB