artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady VII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego - Północ"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu osiedla "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska "MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolnia"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wierzeje"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Łódzka - Wysoka - Sadowa"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla wzniesienia W Piotrkowie Trybunalskim pomnika poświęconego Wincentemu Witosowi195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim694 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży , w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej.232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. A. Asnyka230 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały na wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dżierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 63146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 27, oznaczonej numerem dziłki 101/4168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zasad projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim"544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim"178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o w Piotrkowie Trybunalskim115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip)504 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer