artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady VI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta