artykuł nr 1

XLIII Sesja Rady Miasta - 30 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/780/14 w/s skargi Pani (...) oraz Pana (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XLIII/779/14 w/s skargi Pani (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 362 KB
Uchwała Nr XLIII/778/14 w/s uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s Sulejowskiego Parku Krajobrazowego MB
Uchwała Nr XLIII/777/14 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego164 KB
Uchwała Nr XLIII/776/14 w/s uchwalenia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020''MB
Uchwała Nr XLIII/775/14 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji pilotażowego projektu ,,Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim'' MB
Uchwała Nr XLIII/774/14 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB
Uchwała Nr XLIII/773/14 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym 532 KB
Uchwała Nr XLIII/772/14 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2176 KB
Uchwała Nr XLIII/771/14 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziału 15/240 części w prawie własności działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gabriela Narutowicza nr 34, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22, numerem 194164 KB
Uchwała Nr XLIII/770/14 w/s wyrżenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 167 KB
Uchwała Nr XLIII/769/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMB
Uchwała Nr XLIII/768/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB