artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLI sesji Rady Miasta

Załączniki:
* Załączniki do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,Strzelnica'' w Piotrkowie Trybunalskim 636 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,Strzelnica'' w Piotrkowie Trybunalskim 46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miast Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020594 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, której właścicielem jest Skarb Państwa83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer