artykuł nr 1

XXIX Sesja Rady Miasta - 22 stycznia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/549/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/548/13 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/547/13 w/s powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/546/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/545/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/544/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895).186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/543/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321. poz. 2895) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/542/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej. Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/541/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście. Krótkiej. Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/540/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l. al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43. 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Bclzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73. poz. 635).210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/539/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktur) telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33. 99/43. 99/29, 99/30, 99/17. 99/9 w obrębie nr 29. ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201. zatwierdzonym Uchwałą Nr XIJV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/538/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/537/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/536/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/4 o powierzchni 0.0350 ha w obrębie 27228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/535/13 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.848 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/534/13 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XII/247/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer