artykuł nr 1

XXV Sesja Rady Miasta - 26 września 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/448/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXV/449/12 w/s zmiany budżetu miasta na rok 2012 rok14 MB
Uchwała Nr XXV/450/12 w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 MB
Uchwała Nr XXV/451/12 w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.MB
Uchwała Nr XXV/452/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 172/2 o powierzchni 94 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej507 KB
Uchwała Nr XXV/453/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7508 KB
Uchwała Nr XXV/454/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 8a.511 KB
Uchwała Nr XXV/455/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szpakowej - ul. Długiej i ul. Szpakowej498 KB
Uchwała Nr XXV/456/12 w/s nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XXV/457/12 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXV/458/12 w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MB