artykuł nr 1

XXII Sesja Rady Miasta - 29 maja 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/405/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim524 KB
Uchwała Nr XXII/406/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXII/404/12 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXII/403/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"330 KB
Uchwała Nr XXII/402/12 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XXII/401/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"328 KB
Uchwała Nr XXII/400/12 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej kąpielisko miejskie "Słoneczko"707 KB
Uchwała Nr XXII/399/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 15 jako działki nr 784/11 o powierzchni 64 m2 i 784/2 o powierzchni 1 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.444 KB
Uchwała Nr XXII/398/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku położonym w Piotrkowie trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.582 KB