artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta-28 maja 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/394/08 w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/393/08 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski-jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji miejskiej na okres przekraczający rok budżetowy26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/392/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/391/08 w/s wyrażenia zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na materiałach promocyjnych Biegu Piotrkowskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/390/08-granice jednostekMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/390/08 w/s podziału Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla Wyzwolenia-Sulejowska 1,017 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/389/08 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle Belzacka i nadania jej statutu.60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/388/08 w/s wydania opinii odnośnie lokalizacji Kasyna gier przy ul. Rolniczej 68 w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/387/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/386/0819 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/386/08 w/s przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. Bezpieczne Miasto 200824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/385/08 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/384/08 w/s wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej kąpielisko miejskie Słoneczko670 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIII/383/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 7224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/382/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Batorego 1024 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/381/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73651 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/380/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 14-ul. Zamkowej 1323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uhwała Nr XXIII/379/08 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 13688 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/378/08 w/s nabycia na rzecz Gminy-Miasto Piotrków Trybunalski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14, oznaczonej numerem działki 272/2, w celu rozbudowy ulicy Rolniczej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/377/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 a23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/376/08-plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-201324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/376/08-wykaz projektów realizowanych w ramach LPR23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/376/08-Lokalny Program RewitalizacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIII/376/08 w/s przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013732 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/375/08 w/s rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych521 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/374/08-Plan Rozwoju Lokalnego21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/374/08 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla WPI47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Lista Rezerwowa Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-201224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2012 w tysiącach złotych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/372/08-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2012-pierwsza strona24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/373/08 w/s aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-201215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/372/08 w/s zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer