artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych.