artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości połozonej przy ul. Twardosławickiej 63

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia:

- na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy: ul. Twardosławickiej 63

   

Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60, tel.732-18-50.