artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odwołuje ogłoszony na dzień 16 grudnia 2005 r. ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 a.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

odwołuje ogłoszony na dzień 16 grudnia 2005 r. ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 a.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obecnie Zarządzający - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. prowadzi procedurę mającą na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy i nabycie praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy.

Mając na uwadze powyższe konieczna jest zmiana sposobu sprzedaży nieruchomości z ustnego przetargu nieograniczonego na przetarg łączny, który przeprowadza Zarządzający - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Z uwagi na powyższe ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Glinianej 12 a w dniu 16 grudnia 2005 r. nie odbędzie się, a wpłacone wadia zostaną zwrócone.