artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący Funkcję Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Rysiej

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Sprawujący Funkcję Starosty

 

informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Rysiej oznaczonej numerem działki 296/74 o powierzchni 0,0165 ha.

 

Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta

w Piotrkowie Tryb. ul Szkolna 28 Wydział Infrastruktury Miasta Referat Gospodarki

Nieruchomościami ( pokój 63 tel. 044 - 732-18-56).