artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:

·          Garbarskiej 36 m.36

·          ks.P. Skargi 9 m.26

·          Szmidta 15 m.38

·          Krasickiego 3 m.33

·          Topolowej 16/20A m.6

·          Mieszka I-go 4 m.4

·          Próchnika 3/5 m.1

·          Łódzkiej 41 m.12

·          Łódzkiej 31 m.16

·          Krasickiego 1 m.13

·          Wolborskiej 4 m.5

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 a, tel. 732 – 18 – 53.