artykuł nr 1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.12. 2005 r. o godz. 9.30 dot. Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 w Piotrkowie Trybunalskim.

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

o terminie sesji Rady Miasta

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139: Dz. U. Nr 41 poz. 412; Dz. U. Nr 111 poz. 1279, zm. z 2000 r. : Dz. U. Nr 12 poz. 136; Dz. U. Nr 109 poz. 1157, Dz. U. Nr 120 poz. 1268, zm. z 2001 r.: Dz. U. Nr 5 poz. 42, Dz. U. Nr 14 poz. 124, Dz. U. Nr 100 poz. 1085, Dz. U. Nr 115 poz. 1229, Dz. U. Nr 154 poz. 1804, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 130 poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004r.: Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r.: Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia

21.12. 2005 r. o godz. 930

w sali nr 1 Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmiotem będzie między innymi rozpatrzenie przedstawionego do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 w Piotrkowie Trybunalskim.