artykuł nr 1

„Zostań Poliglotą- kompleksowe kursy językowe dla pracujących”

W dniu 10.12.2005r. w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń na kursy języka angielskiego i języka niemieckiego.

W ramach projektu „Zostań Poliglotą- kompleksowe kursy językowe dla pracujących” zostaną uruchomione następujące kursy z podanym poniżej limitem miejsc:

POZIOM

ILOŚĆ GRUP

ŁĄCZNA ILOŚĆ OSÓB

JĘZYK ANGIELSKI (metoda klasyczna)

PODSTAWOWY

4

48

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

3

36

ZAAWANSOWANY

1

12

JĘZYK ANGIELSKI (metoda Callan’a)

PODSTAWOWY

2

24

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

1

12

ZAAWANSOWANY

1

12

JĘZYK NIEMIECKI

PODSTAWOWY

1

12

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

1

12

ZAAWANSOWANY

1

12

RAZEM

15

180

 

O zakwalifikowaniu na kursy decyduje kolejność zgłoszeń do poszczególnych grup. Ponadto rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione formularze zgłoszeniowe.

Lista kandydatów na kursy oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana do 20.12.2005r.na stronie internetowej Miasta www.piotrkow.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Ostateczna lista osób, które rozpoczną naukę zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym 2006r.

W sobotę 10.12.2005r. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych rozpocznie się o godz.8:00
z wykorzystaniem urządzenia do kolejkowania, który umożliwi precyzyjne określenie kolejności złożenia wniosków. Każda osoba może złożyć swój wniosek tylko osobiście. Osoby składające formularz zgłoszeniowy proszone są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.