artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. ks. P. Ściegiennego 6 a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. ks. P. Ściegiennego 6 a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nr 6, 15, 17, jako grunt niezbędny do racjonalnego korzystania z domu.

 

             Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 a, tel. 732 – 18 – 53.