artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa masztu antenowego na dachu istniejącego budynku biurowo-handlowo-usługowego

Obwieszczenie

 

Wydział Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa masztu antenowego na dachu istniejącego budynku biurowo-handlowo-usługowego, zawieszenie anten sektorowych i radioliniowych, zmiana sposobu użytkowania i adaptacja pomieszczenia w istniejącym budynku na cele pomieszczenia technicznego PTC, wykonanie przyłącza energetycznego zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 67/Armii Krajowej 18, na działce nr ew. 90/2 obręb 23.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wydział Rozwoju Miasta podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, każdy ma prawo zapoznać się w Biurze Planowania Rozwoju Miasta, pokój nr 37 w godzinach 9.00 do 14.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Szkolna 28, pokój nr 59.