artykuł nr 1

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Słowackiego – Jedności Narodowej, ul. Słowackiego 178 – Paderewskiego

PREZYDENT  MIASTA 

PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO

informuje,

 

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz ulicy Szkolnej 28 zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w  Piotrkowie Trybunalskim przy:

 

- ul. Słowackiego – Jedności Narodowej oznaczonej numerem działki 47/3 o powierzchni 0,0295 ha,

- ul. Słowackiego 178 – Paderewskiego oznaczonej numerem działki 3 o powierzchni 0,1241 ha

Ww. nieruchomości przeznaczone są do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynków, w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim,

            Szczegółowe informacje dot. nieruchomości umieszczonej w wykazie  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami ( III piętro, pokój 61 ), tel. (044) 732-18-51.