artykuł nr 1

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

informuje

 

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Tomaszowskiej i Tylnej ozn. nr działki 23 w obr. 6.

Pouczenie:

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie podziałowe.