artykuł nr 1

wykaz nieruchomości - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego

Prezydent Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoInformuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Tryb, własność Skarbu Państwa, co do których reprezentowanie Skarbu Państwa należy do Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty, pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy Piotrków Tryb., stanowiące własność Gminy Piotrków Tryb. i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Gminy Piotrków Tryb. lub podmiotów działających na jej zlecenie oraz lokale, stanowiące własność Gminy Piotrków Tryb. w budynkach wspólnot mieszkaniowych.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60, tel.732-18-50.