artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przy ul. Al. 3-go Maja 9

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 – go Maja 9oznaczonej nr dz. 329/2 opow. 0,0232 ha i 328/2 opow.0,0069 ha przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku - pawilonu.Szczegółowe informacje dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul Szkolna 28 Wydział Infrastruktury Miasta Referat Gospodarki Nieruchomościami ( pokój 63 tel. 732-18-56).