artykuł nr 1

Obwieszczenie

Wydział Infrastruktury Miasta Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28, podaje do publicznej wiadomości , że decyzja z dnia 16.12.2003r. zmieniająca decyzję z dnia 11.08.2003r. znak: IMA. IV – 73530/408/2003 o pozwoleniu na budowę salonu i serwisu samochodowego „Citroen” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul. Sulejowskiej 45 (działki nr ewid. 231/55, 231/53, 231/49, 231/42, obr. 20) w Piotrkowie Tryb., została zamieszczona w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach”. Wykaz ten jest udostępniony w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 (III piętro, pok. 59) w godzinach 800-1500 (w dni robocze).