artykuł nr 1

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 231/39 obręb 20