artykuł nr 1

Informacja

Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu dla gmin i ich mieszkańców „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wnioski należy składać w terminie: od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r. Jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć to przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

a)   kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;

b)   podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Szczegóły nt. naboru na stronie programu, lub bezpośrednio: Artur Banasiak: 22 45 90 396;

e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

Jednostki, które będą aplikować o dotację w ramach programu są zobowiązane powiadomić Biuro Partnerstwa i Funduszy do 15 lipca.

Załączniki:
Wniosek20 KB
Informacja59 KB