artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.146.2021

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.06.2021 r.,

 

Pani Anny Ćwiek

 

dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 226A (dz. nr ewid. 99/2 obr. 25) w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Podpisał:

w/z Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa

(-) inspektor Rafał Grzybowski