artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.831.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, części ul. Grota Roweckiego, ul. Wojska Polskiego na odcinku od Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Budki w m. Piotrków Trybunalski, istniejącym wylotem B-1 do rzeki Strawa w km 13+401.