artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.832.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Armii Krajowej w m. Piotrków Trybunalski, istniejącym wylotem A-1 do rzeki Strawa w km 13+958,10 oraz terenu Osiedla Sadowa oraz ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łódzkiej wylotem A-2 do rzeki Strawa w km 13+913,60.