artykuł nr 1

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-1 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Orla 11