artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości przy ul. Zalesickiej 194