artykuł nr 1

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej PIO4404_A w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wolborska