artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV oraz rozbiórki linii napowietrznych 0,4 kV -Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego (od torów PKP do al.Armii Krajowej ), na terenie działek przy ul. Słowackiego, Staszica, Owocowej i Przyszłej w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja16 KB