artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Pawłowskiej, Herberta, Miłosza, Chopina, Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim